Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Yu Qiao

ShenZhen Key Lab of Computer Vision and Pattern Recognition, SIAT-SenseTime Joint Lab, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, SIAT Branch, Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society

Suppressing Mislabeled Data via Grouping and Self-Attention

Oct 29, 2020
Xiaojiang Peng, Kai Wang, Zhaoyang Zeng, Qing Li, Jianfei Yang, Yu Qiao

* This is a novel noisy-robust learning method 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention

Oct 02, 2020
Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

* 17 pages, 5 figures, conference, accpeted by ECCVW (AIM2020 ESR Challenge) 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching

Sep 22, 2020
Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Distillation in the Parameter and Spectrum Domains for Video Action Recognition

Sep 15, 2020
Haisheng Su, Jing Su, Dongliang Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Mengmeng Wang, Junjie Yan, Yu Qiao

* Submmited to AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

BSN++: Complementary Boundary Regressor with Scale-Balanced Relation Modeling for Temporal Action Proposal Generation

Sep 15, 2020
Haisheng Su, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Yu Qiao

* Submitted to AAAI21. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.09883 

  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Quadratic Video Interpolation

Sep 10, 2020
Yihao Liu, Liangbin Xie, Li Siyao, Wenxiu Sun, Yu Qiao, Chao Dong

* Winning solution of AIM2020 VTSR Challenge (in conjunction with ECCV 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Multi-Scale Feature Propagation and Communication for Image Super Resolution

Aug 14, 2020
Ruicheng Feng, Weipeng Guan, Yu Qiao, Chao Dong


  Access Paper or Ask Questions

Visual Compositional Learning for Human-Object Interaction Detection

Jul 24, 2020
Zhi Hou, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Dacheng Tao

* Accepted in ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

SmallBigNet: Integrating Core and Contextual Views for Video Classification

Jun 25, 2020
Xianhang Li, Yali Wang, Zhipeng Zhou, Yu Qiao

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

COCAS: A Large-Scale Clothes Changing Person Dataset for Re-identification

May 16, 2020
Shijie Yu, Shihua Li, Dapeng Chen, Rui Zhao, Junjie Yan, Yu Qiao

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Predict Context-adaptive Convolution for Semantic Segmentation

Apr 17, 2020
Jianbo Liu, Junjun He, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Domain Adaptive Ensemble Learning

Mar 16, 2020
Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Transformer: Tackling Object Confusion for Few-Shot Detection

Mar 16, 2020
Ze Yang, Yali Wang, Xianyu Chen, Jianzhuang Liu, Yu Qiao

* Accepted by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

TTPP: Temporal Transformer with Progressive Prediction for Efficient Action Anticipation

Mar 07, 2020
Wen Wang, Xiaojiang Peng, Yanzhou Su, Yu Qiao, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Suppressing Uncertainties for Large-Scale Facial Expression Recognition

Mar 06, 2020
Kai Wang, Xiaojiang Peng, Jianfei Yang, Shijian Lu, Yu Qiao

* This manuscript has been accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Refined Gate: A Simple and Effective Gating Mechanism for Recurrent Units

Feb 26, 2020
Zhanzhan Cheng, Yunlu Xu, Mingjian Cheng, Yu Qiao, Shiliang Pu, Yi Niu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Attentive Pairwise Interaction for Fine-Grained Classification

Feb 24, 2020
Peiqin Zhuang, Yali Wang, Yu Qiao

* Accepted at AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Object Transfer Detection

Feb 13, 2020
Hao Chen, Yali Wang, Guoyou Wang, Xiang Bai, Yu Qiao

* TIP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study on Temporal Modeling for Online Action Detection

Jan 21, 2020
Wen Wang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Jian Cheng


  Access Paper or Ask Questions

FD-GAN: Generative Adversarial Networks with Fusion-discriminator for Single Image Dehazing

Jan 20, 2020
Yu Dong, Yihao Liu, He Zhang, Shifeng Chen, Yu Qiao

* Accepted by AAAI2020 (with supplementary files) 

  Access Paper or Ask Questions

Pose-Assisted Multi-Camera Collaboration for Active Object Tracking

Jan 15, 2020
Jing Li, Jing Xu, Fangwei Zhong, Xiangyu Kong, Yu Qiao, Yizhou Wang


  Access Paper or Ask Questions

Geometry Sharing Network for 3D Point Cloud Classification and Segmentation

Dec 23, 2019
Mingye Xu, Zhipeng Zhou, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Dimension Modulation for Image Restoration with Dynamic Controllable Residual Learning

Dec 11, 2019
Jingwen He, Chao Dong, Yu Qiao

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Category Correlations for Multi-label Image Recognition with Graph Networks

Sep 28, 2019
Qing Li, Xiaojiang Peng, Yu Qiao, Qiang Peng

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RankSRGAN: Generative Adversarial Networks with Ranker for Image Super-Resolution

Aug 26, 2019
Wenlong Zhang, Yihao Liu, Chao Dong, Yu Qiao

* ICCV 2019 (Oral) camera-ready + supplementary; Project page: https://wenlongzhang0724.github.io/Projects/RankSRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Product Image Recognition with Guidance Learning and Noisy Supervision

Jul 26, 2019
Qing Li, Xiaojiang Peng, Liangliang Cao, Wenbin Du, Hao Xing, Yu Qiao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Bootstrap Model Ensemble and Rank Loss for Engagement Intensity Regression

Jul 08, 2019
Kai Wang, Jianfei Yang, Da Guo, Kaipeng Zhang, Xiaojiang Peng, Yu Qiao

* This paper is about EmotiW 2019 engagement intensity regression challenge 

  Access Paper or Ask Questions