Alert button
Picture for Xinyuan Chen

Xinyuan Chen

Alert button

A flexible Bayesian g-formula for causal survival analyses with time-dependent confounding

Feb 04, 2024
Xinyuan Chen, Liangyuan Hu, Fan Li

Viaarxiv icon

Vlogger: Make Your Dream A Vlog

Jan 17, 2024
Shaobin Zhuang, Kunchang Li, Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Ziwei Liu, Yu Qiao, Yali Wang

Viaarxiv icon

Latte: Latent Diffusion Transformer for Video Generation

Jan 05, 2024
Xin Ma, Yaohui Wang, Gengyun Jia, Xinyuan Chen, Ziwei Liu, Yuan-Fang Li, Cunjian Chen, Yu Qiao

Viaarxiv icon

Brush Your Text: Synthesize Any Scene Text on Images via Diffusion Model

Dec 19, 2023
Lingjun Zhang, Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Yue Lu, Yu Qiao

Viaarxiv icon

EpiDiff: Enhancing Multi-View Synthesis via Localized Epipolar-Constrained Diffusion

Dec 11, 2023
Zehuan Huang, Hao Wen, Junting Dong, Yaohui Wang, Yangguang Li, Xinyuan Chen, Yan-Pei Cao, Ding Liang, Yu Qiao, Bo Dai, Lu Sheng

Viaarxiv icon

VBench: Comprehensive Benchmark Suite for Video Generative Models

Nov 29, 2023
Ziqi Huang, Yinan He, Jiashuo Yu, Fan Zhang, Chenyang Si, Yuming Jiang, Yuanhan Zhang, Tianxing Wu, Qingyang Jin, Nattapol Chanpaisit, Yaohui Wang, Xinyuan Chen, Limin Wang, Dahua Lin, Yu Qiao, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step

Nov 23, 2023
Yufei Wang, Wenhan Yang, Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Lanqing Guo, Lap-Pui Chau, Ziwei Liu, Yu Qiao, Alex C. Kot, Bihan Wen

Figure 1 for SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step
Viaarxiv icon

SEINE: Short-to-Long Video Diffusion Model for Generative Transition and Prediction

Nov 06, 2023
Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Lingjun Zhang, Shaobin Zhuang, Xin Ma, Jiashuo Yu, Yali Wang, Dahua Lin, Yu Qiao, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

ConditionVideo: Training-Free Condition-Guided Text-to-Video Generation

Oct 11, 2023
Bo Peng, Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Chaochao Lu, Yu Qiao

Figure 1 for ConditionVideo: Training-Free Condition-Guided Text-to-Video Generation
Figure 2 for ConditionVideo: Training-Free Condition-Guided Text-to-Video Generation
Figure 3 for ConditionVideo: Training-Free Condition-Guided Text-to-Video Generation
Figure 4 for ConditionVideo: Training-Free Condition-Guided Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon