Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuehui Wang

Pilot Optimization and Channel Estimation for Two-way Relaying Network Aided by IRS with Finite Discrete Phase Shifters


Oct 28, 2021
Zhongwen Sun, Xuehui Wang, Siling Feng, Xinrong Guan, Feng Shu, Jiangzhou Wang

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SalientSleepNet: Multimodal Salient Wave Detection Network for Sleep Staging


May 24, 2021
Ziyu Jia, Youfang Lin, Jing Wang, Xuehui Wang, Peiyi Xie, Yingbin Zhang

* Accepted by IJCAI 2021. The SOLE copyright holder is IJCAI (International Joint Conferences on Artificial Intelligence), all rights reserved 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Single-Image Super-Resolution Network with Attentive Auxiliary Feature Learning


Nov 13, 2020
Xuehui Wang, Qing Wang, Yuzhi Zhao, Junchi Yan, Lei Fan, Long Chen

* Accepted by ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Scene-adaptive Coded Apertures Imaging


Dec 18, 2015
Xuehui Wang, Jinli Suo, Jingyi Yu, Yongdong Zhang, Qionghai Dai

* This paper has been withdrawn by the author due to bad motivation proof and poor experiment performance 

  Access Paper or Ask Questions