Alert button
Picture for Jingwen He

Jingwen He

Alert button

Scaling Up to Excellence: Practicing Model Scaling for Photo-Realistic Image Restoration In the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Fanghua Yu, Jinjin Gu, Zheyuan Li, Jinfan Hu, Xiangtao Kong, Xintao Wang, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

Viaarxiv icon

Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2023
Xiangyu Chen, Zheyuan Li, Zhengwen Zhang, Jimmy S. Ren, Yihao Liu, Jingwen He, Yu Qiao, Jiantao Zhou, Chao Dong

Figure 1 for Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation
Figure 2 for Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation
Figure 3 for Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation
Figure 4 for Towards Efficient SDRTV-to-HDRTV by Learning from Image Formation
Viaarxiv icon

DiffBIR: Towards Blind Image Restoration with Generative Diffusion Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Xinqi Lin, Jingwen He, Ziyan Chen, Zhaoyang Lyu, Ben Fei, Bo Dai, Wanli Ouyang, Yu Qiao, Chao Dong

Figure 1 for DiffBIR: Towards Blind Image Restoration with Generative Diffusion Prior
Figure 2 for DiffBIR: Towards Blind Image Restoration with Generative Diffusion Prior
Figure 3 for DiffBIR: Towards Blind Image Restoration with Generative Diffusion Prior
Figure 4 for DiffBIR: Towards Blind Image Restoration with Generative Diffusion Prior
Viaarxiv icon

Residual Sparsity Connection Learning for Efficient Video Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2022
Bin Xia, Jingwen He, Yulun Zhang, Yucheng Hang, Wenming Yang, Luc Van Gool

Figure 1 for Residual Sparsity Connection Learning for Efficient Video Super-Resolution
Figure 2 for Residual Sparsity Connection Learning for Efficient Video Super-Resolution
Figure 3 for Residual Sparsity Connection Learning for Efficient Video Super-Resolution
Figure 4 for Residual Sparsity Connection Learning for Efficient Video Super-Resolution
Viaarxiv icon

Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2022
Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Ding Liu, Jingwen He, Yang Bai, Fangmin Chen, Lean Fu

Figure 1 for Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Figure 2 for Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Figure 3 for Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Figure 4 for Residual Local Feature Network for Efficient Super-Resolution
Viaarxiv icon

GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2022
Jingwen He, Wu Shi, Kai Chen, Lean Fu, Chao Dong

Figure 1 for GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors
Figure 2 for GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors
Figure 3 for GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors
Figure 4 for GCFSR: a Generative and Controllable Face Super Resolution Method Without Facial and GAN Priors
Viaarxiv icon

Toward Interactive Modulation for Photo-Realistic Image Restoration

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2021
Haoming Cai, Jingwen He, Qiao Yu, Chao Dong

Figure 1 for Toward Interactive Modulation for Photo-Realistic Image Restoration
Figure 2 for Toward Interactive Modulation for Photo-Realistic Image Restoration
Figure 3 for Toward Interactive Modulation for Photo-Realistic Image Restoration
Figure 4 for Toward Interactive Modulation for Photo-Realistic Image Restoration
Viaarxiv icon

Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2021
Yihao Liu, Jingwen He, Xiangyu Chen, Zhengwen Zhang, Hengyuan Zhao, Chao Dong, Yu Qiao

Figure 1 for Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation
Figure 2 for Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation
Figure 3 for Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation
Figure 4 for Very Lightweight Photo Retouching Network with Conditional Sequential Modulation
Viaarxiv icon

Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2020
Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong

Figure 1 for Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention
Figure 2 for Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention
Figure 3 for Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention
Figure 4 for Efficient Image Super-Resolution Using Pixel Attention
Viaarxiv icon

Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2020
Jingwen He, Yihao Liu, Yu Qiao, Chao Dong

Figure 1 for Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching
Figure 2 for Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching
Figure 3 for Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching
Figure 4 for Conditional Sequential Modulation for Efficient Global Image Retouching
Viaarxiv icon