Alert button
Picture for Wei Li

Wei Li

Alert button

Coverage and Rate Analysis for Distributed RISs-Assisted mmWave Communications

Feb 09, 2024
Yuan Xu, Chongwen Huang, Wei Li, Yongxu Zhu, Zhaohui Yang, Jiguang He, Jun Yang, Zhaoyang Zhang, Chau Yuen, Merouane Debbah

Viaarxiv icon

Fast Beam Training for Near-Field Communication Systems

Feb 07, 2024
Yuan Xu, Chongwen Huang, Wei Li, Zhaohui Yang, Ahmed Al Hammadi, Jun Yang, Zhaoyang Zhang, Chau Yuen, Merouane Debbah

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2: Mastering Free-form Text-Image Composition and Comprehension in Vision-Language Large Model

Jan 29, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Xilin Wei, Songyang Zhang, Haodong Duan, Maosong Cao, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

Improving Natural Language Capability of Code Large Language Model

Jan 25, 2024
Wei Li, Daoguang Zan, Bei Guan, Ailun Yu, Xiaolin Chen, Yongji Wang

Viaarxiv icon

UNIMO-G: Unified Image Generation through Multimodal Conditional Diffusion

Jan 25, 2024
Wei Li, Xue Xu, Jiachen Liu, Xinyan Xiao

Viaarxiv icon

OMG-Seg: Is One Model Good Enough For All Segmentation?

Jan 18, 2024
Xiangtai Li, Haobo Yuan, Wei Li, Henghui Ding, Size Wu, Wenwei Zhang, Yining Li, Kai Chen, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

A GAN-based data poisoning framework against anomaly detection in vertical federated learning

Jan 17, 2024
Xiaolin Chen, Daoguang Zan, Wei Li, Bei Guan, Yongji Wang

Viaarxiv icon

Evolutionary Alternating Direction Method of Multipliers for Constrained Multi-Objective Optimization with Unknown Constraints

Jan 02, 2024
Shuang Li, Ke Li, Wei Li, Ming Yang

Viaarxiv icon

A Generalist FaceX via Learning Unified Facial Representation

Dec 31, 2023
Yue Han, Jiangning Zhang, Junwei Zhu, Xiangtai Li, Yanhao Ge, Wei Li, Chengjie Wang, Yong Liu, Xiaoming Liu, Ying Tai

Viaarxiv icon

DI-V2X: Learning Domain-Invariant Representation for Vehicle-Infrastructure Collaborative 3D Object Detection

Dec 25, 2023
Li Xiang, Junbo Yin, Wei Li, Cheng-Zhong Xu, Ruigang Yang, Jianbing Shen

Viaarxiv icon