Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DCS-RISR: Dynamic Channel Splitting for Efficient Real-world Image Super-Resolution


Jan 02, 2023
Junbo Qiao, Shaohui Lin, Yunlun Zhang, Wei Li, Jie Hu, Gaoqi He, Changbo Wang, Lizhuang Ma

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

WeCheck: Strong Factual Consistency Checker via Weakly Supervised Learning


Dec 20, 2022
Wenhao Wu, Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Sujian Li, Yajuan Lv

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SSDA3D: Semi-supervised Domain Adaptation for 3D Object Detection from Point Cloud


Dec 06, 2022
Yan Wang, Junbo Yin, Wei Li, Pascal Frossard, Ruigang Yang, Jianbing Shen

Add code

* Accepted by AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring Stochastic Autoregressive Image Modeling for Visual Representation


Dec 03, 2022
Yu Qi, Fan Yang, Yousong Zhu, Yufei Liu, Liwei Wu, Rui Zhao, Wei Li

Add code

* Accepted by AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transformation-Equivariant 3D Object Detection for Autonomous Driving


Dec 01, 2022
Hai Wu, Chenglu Wen, Wei Li, Xin Li, Ruigang Yang, Cheng Wang

Add code

* Accepted by AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MIAD: A Maintenance Inspection Dataset for Unsupervised Anomaly Detection


Nov 28, 2022
Tianpeng Bao, Jiadong Chen, Wei Li, Xiang Wang, Jingjing Fei, Liwei Wu, Rui Zhao, Ye Zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Delving into Out-of-Distribution Detection with Vision-Language Representations


Nov 24, 2022
Yifei Ming, Ziyang Cai, Jiuxiang Gu, Yiyou Sun, Wei Li, Yixuan Li

Add code

* 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UPainting: Unified Text-to-Image Diffusion Generation with Cross-modal Guidance


Nov 03, 2022
Wei Li, Xue Xu, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Hu Yang, Guohao Li, Zhanpeng Wang, Zhifan Feng, Qiaoqiao She, Yajuan Lyu, Hua Wu

Add code

* First Version, 16 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>