Alert button
Picture for Linfeng Zhang

Linfeng Zhang

Alert button

Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Hengxing Cai, Xiaochen Cai, Shuwen Yang, Jiankun Wang, Lin Yao, Zhifeng Gao, Junhan Chang, Sihang Li, Mingjun Xu, Changxin Wang, Hongshuai Wang, Yongge Li, Mujie Lin, Yaqi Li, Yuqi Yin, Linfeng Zhang, Guolin Ke

Figure 1 for Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer
Figure 2 for Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer
Figure 3 for Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer
Figure 4 for Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer
Viaarxiv icon

SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Hengxing Cai, Xiaochen Cai, Junhan Chang, Sihang Li, Lin Yao, Changxin Wang, Zhifeng Gao, Hongshuai Wang, Yongge Li, Mujie Lin, Shuwen Yang, Jiankun Wang, Yuqi Yin, Yaqi Li, Linfeng Zhang, Guolin Ke

Figure 1 for SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis
Figure 2 for SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis
Figure 3 for SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis
Figure 4 for SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis
Viaarxiv icon

Ada3D : Exploiting the Spatial Redundancy with Adaptive Inference for Efficient 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Tianchen Zhao, Xuefei Ning, Ke Hong, Zhongyuan Qiu, Pu Lu, Yali Zhao, Linfeng Zhang, Lipu Zhou, Guohao Dai, Huazhong Yang, Yu Wang

Figure 1 for Ada3D : Exploiting the Spatial Redundancy with Adaptive Inference for Efficient 3D Object Detection
Figure 2 for Ada3D : Exploiting the Spatial Redundancy with Adaptive Inference for Efficient 3D Object Detection
Figure 3 for Ada3D : Exploiting the Spatial Redundancy with Adaptive Inference for Efficient 3D Object Detection
Figure 4 for Ada3D : Exploiting the Spatial Redundancy with Adaptive Inference for Efficient 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Revisiting Data Augmentation in Model Compression: An Empirical and Comprehensive Study

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Muzhou Yu, Linfeng Zhang, Kaisheng Ma

Figure 1 for Revisiting Data Augmentation in Model Compression: An Empirical and Comprehensive Study
Figure 2 for Revisiting Data Augmentation in Model Compression: An Empirical and Comprehensive Study
Figure 3 for Revisiting Data Augmentation in Model Compression: An Empirical and Comprehensive Study
Figure 4 for Revisiting Data Augmentation in Model Compression: An Empirical and Comprehensive Study
Viaarxiv icon

CORSD: Class-Oriented Relational Self Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2023
Muzhou Yu, Sia Huat Tan, Kailu Wu, Runpei Dong, Linfeng Zhang, Kaisheng Ma

Figure 1 for CORSD: Class-Oriented Relational Self Distillation
Figure 2 for CORSD: Class-Oriented Relational Self Distillation
Figure 3 for CORSD: Class-Oriented Relational Self Distillation
Figure 4 for CORSD: Class-Oriented Relational Self Distillation
Viaarxiv icon

Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2023
Zhifeng Gao, Xiaohong Ji, Guojiang Zhao, Hongshuai Wang, Hang Zheng, Guolin Ke, Linfeng Zhang

Figure 1 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 2 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 3 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 4 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Viaarxiv icon

Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Shuqi Lu, Zhifeng Gao, Di He, Linfeng Zhang, Guolin Ke

Figure 1 for Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+
Figure 2 for Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+
Figure 3 for Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+
Figure 4 for Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+
Viaarxiv icon

Autoencoders as Cross-Modal Teachers: Can Pretrained 2D Image Transformers Help 3D Representation Learning?

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2022
Runpei Dong, Zekun Qi, Linfeng Zhang, Junbo Zhang, Jianjian Sun, Zheng Ge, Li Yi, Kaisheng Ma

Figure 1 for Autoencoders as Cross-Modal Teachers: Can Pretrained 2D Image Transformers Help 3D Representation Learning?
Figure 2 for Autoencoders as Cross-Modal Teachers: Can Pretrained 2D Image Transformers Help 3D Representation Learning?
Figure 3 for Autoencoders as Cross-Modal Teachers: Can Pretrained 2D Image Transformers Help 3D Representation Learning?
Figure 4 for Autoencoders as Cross-Modal Teachers: Can Pretrained 2D Image Transformers Help 3D Representation Learning?
Viaarxiv icon

Structured Knowledge Distillation Towards Efficient and Compact Multi-View 3D Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Linfeng Zhang, Yukang Shi, Hung-Shuo Tai, Zhipeng Zhang, Yuan He, Ke Wang, Kaisheng Ma

Figure 1 for Structured Knowledge Distillation Towards Efficient and Compact Multi-View 3D Detection
Figure 2 for Structured Knowledge Distillation Towards Efficient and Compact Multi-View 3D Detection
Figure 3 for Structured Knowledge Distillation Towards Efficient and Compact Multi-View 3D Detection
Figure 4 for Structured Knowledge Distillation Towards Efficient and Compact Multi-View 3D Detection
Viaarxiv icon