Alert button
Picture for Qiushi Sun

Qiushi Sun

Alert button

A Survey of Neural Code Intelligence: Paradigms, Advances and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Qiushi Sun, Zhirui Chen, Fangzhi Xu, Kanzhi Cheng, Chang Ma, Zhangyue Yin, Jianing Wang, Chengcheng Han, Renyu Zhu, Shuai Yuan, Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Pengcheng Yin, Xiaoli Li, Fei Yuan, Lingpeng Kong, Xiang Li, Zhiyong Wu

Viaarxiv icon

KS-Lottery: Finding Certified Lottery Tickets for Multilingual Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Fei Yuan, Chang Ma, Shuai Yuan, Qiushi Sun, Lei Li

Viaarxiv icon

SeeClick: Harnessing GUI Grounding for Advanced Visual GUI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Kanzhi Cheng, Qiushi Sun, Yougang Chu, Fangzhi Xu, Yantao Li, Jianbing Zhang, Zhiyong Wu

Viaarxiv icon

Exchange-of-Thought: Enhancing Large Language Model Capabilities through Cross-Model Communication

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Zhangyue Yin, Qiushi Sun, Cheng Chang, Qipeng Guo, Junqi Dai, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Symbol-LLM: Towards Foundational Symbol-centric Interface For Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Fangzhi Xu, Zhiyong Wu, Qiushi Sun, Siyu Ren, Fei Yuan, Shuai Yuan, Qika Lin, Yu Qiao, Jun Liu

Viaarxiv icon

Uncertainty-aware Parameter-Efficient Self-training for Semi-supervised Language Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Jianing Wang, Qiushi Sun, Nuo Chen, Chengyu Wang, Jun Huang, Ming Gao, Xiang Li

Viaarxiv icon

Corex: Pushing the Boundaries of Complex Reasoning through Multi-Model Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Qiushi Sun, Zhangyue Yin, Xiang Li, Zhiyong Wu, Xipeng Qiu, Lingpeng Kong

Figure 1 for Corex: Pushing the Boundaries of Complex Reasoning through Multi-Model Collaboration
Figure 2 for Corex: Pushing the Boundaries of Complex Reasoning through Multi-Model Collaboration
Figure 3 for Corex: Pushing the Boundaries of Complex Reasoning through Multi-Model Collaboration
Figure 4 for Corex: Pushing the Boundaries of Complex Reasoning through Multi-Model Collaboration
Viaarxiv icon

Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Renyu Zhu, Chengcheng Han, Yong Qian, Qiushi Sun, Xiang Li, Ming Gao, Xuezhi Cao, Yunsen Xian

Figure 1 for Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer
Figure 2 for Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer
Figure 3 for Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer
Figure 4 for Exchanging-based Multimodal Fusion with Transformer
Viaarxiv icon

Boosting Language Models Reasoning with Chain-of-Knowledge Prompting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 10, 2023
Jianing Wang, Qiushi Sun, Nuo Chen, Xiang Li, Ming Gao

Figure 1 for Boosting Language Models Reasoning with Chain-of-Knowledge Prompting
Figure 2 for Boosting Language Models Reasoning with Chain-of-Knowledge Prompting
Figure 3 for Boosting Language Models Reasoning with Chain-of-Knowledge Prompting
Figure 4 for Boosting Language Models Reasoning with Chain-of-Knowledge Prompting
Viaarxiv icon

Do Large Language Models Know What They Don't Know?

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Zhangyue Yin, Qiushi Sun, Qipeng Guo, Jiawen Wu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Figure 1 for Do Large Language Models Know What They Don't Know?
Figure 2 for Do Large Language Models Know What They Don't Know?
Figure 3 for Do Large Language Models Know What They Don't Know?
Figure 4 for Do Large Language Models Know What They Don't Know?
Viaarxiv icon