Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Masked Frequency Modeling for Self-Supervised Visual Pre-TrainingJiahao Xie , Wei Li , Xiaohang Zhan , Ziwei Liu , Yew Soon Ong , Chen Change Loy

* Project page: https://www.mmlab-ntu.com/project/mfm/index.html 

   Access Paper or Ask Questions

Neural Prompt SearchYuanhan Zhang , Kaiyang Zhou , Ziwei Liu

* Code: https://github.com/Davidzhangyuanhan/NOAH 

   Access Paper or Ask Questions

Sparse Fusion Mixture-of-Experts are Domain Generalizable LearnersBo Li , Jingkang Yang , Jiawei Ren , Yezhen Wang , Ziwei Liu

* ArXiv preprint, work still in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Text2Human: Text-Driven Controllable Human Image GenerationYuming Jiang , Shuai Yang , Haonan Qiu , Wayne Wu , Chen Change Loy , Ziwei Liu

* SIGGRAPH 2022; Project Page: https://yumingj.github.io/projects/Text2Human.html, Codes available at https://github.com/yumingj/Text2Human 

   Access Paper or Ask Questions

Free Lunch for Surgical Video Understanding by Distilling Self-SupervisionsXinpeng Ding , Ziwei Liu , Xiaomeng Li


   Access Paper or Ask Questions

AvatarCLIP: Zero-Shot Text-Driven Generation and Animation of 3D AvatarsFangzhou Hong , Mingyuan Zhang , Liang Pan , Zhongang Cai , Lei Yang , Ziwei Liu

* SIGGRAPH 2022; Project Page https://hongfz16.github.io/projects/AvatarCLIP.html Codes available at https://github.com/hongfz16/AvatarCLIP 

   Access Paper or Ask Questions

HuMMan: Multi-Modal 4D Human Dataset for Versatile Sensing and ModelingZhongang Cai , Daxuan Ren , Ailing Zeng , Zhengyu Lin , Tao Yu , Wenjia Wang , Xiangyu Fan , Yang Gao , Yifan Yu , Liang Pan , Fangzhou Hong , Mingyuan Zhang , Chen Change Loy , Lei Yang , Ziwei Liu

* Homepage: https://caizhongang.github.io/projects/HuMMan/ 

   Access Paper or Ask Questions

Robust Face Anti-Spoofing with Dual Probabilistic ModelingYuanhan Zhang , Yichao Wu , Zhenfei Yin , Jing Shao , Ziwei Liu


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>