Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

BiBench: Benchmarking and Analyzing Network Binarization


Jan 26, 2023
Haotong Qin, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Aoyu Li, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Fisher Yu, Xianglong Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OmniObject3D: Large-Vocabulary 3D Object Dataset for Realistic Perception, Reconstruction and Generation


Jan 18, 2023
Tong Wu, Jiarui Zhang, Xiao Fu, Yuxin Wang, Jiawei Ren, Liang Pan, Wayne Wu, Lei Yang, Jiaqi Wang, Chen Qian, Dahua Lin, Ziwei Liu

Add code

* Project page: https://omniobject3d.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reference-based Image and Video Super-Resolution via C2-Matching


Dec 19, 2022
Yuming Jiang, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

Add code

* To appear in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2106.01863 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Masked Lip-Sync Prediction by Audio-Visual Contextual Exploitation in Transformers


Dec 09, 2022
Yasheng Sun, Hang Zhou, Kaisiyuan Wang, Qianyi Wu, Zhibin Hong, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang, Ziwei Liu, Hideki Koike

Add code

* Accepted to SIGGRAPH Asia 2022 (Conference Proceedings). Project page: https://hangz-nju-cuhk.github.io/projects/AV-CAT 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation


Dec 05, 2022
Xian Liu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Yuanqi Du, Wayne Wu, Dahua Lin, Ziwei Liu

Add code

* Accepted by Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022 (Spotlight Presentation). Camera-Ready Version, 19 Pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AnimeRun: 2D Animation Visual Correspondence from Open Source 3D Movies


Nov 10, 2022
Li Siyao, Yuhang Li, Bo Li, Chao Dong, Ziwei Liu, Chen Change Loy

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 Track on Dataset and Benchmark 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Joint Communication and Computation Design in Transmissive RMS Transceiver Enabled Multi-Tier Computing Networks


Oct 27, 2022
Zhendong Li, Wen Chen, Ziwei Liu, Hongying Tang, Jianmin Lu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OpenOOD: Benchmarking Generalized Out-of-Distribution Detection


Oct 13, 2022
Jingkang Yang, Pengyun Wang, Dejian Zou, Zitang Zhou, Kunyuan Ding, Wenxuan Peng, Haoqi Wang, Guangyao Chen, Bo Li, Yiyou Sun, Xuefeng Du, Kaiyang Zhou, Wayne Zhang, Dan Hendrycks, Yixuan Li, Ziwei Liu

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 Datasets and Benchmarks Track. Codebase: https://github.com/Jingkang50/OpenOOD 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EVA3D: Compositional 3D Human Generation from 2D Image Collections


Oct 10, 2022
Fangzhou Hong, Zhaoxi Chen, Yushi Lan, Liang Pan, Ziwei Liu

Add code

* Project Page at https://hongfz16.github.io/projects/EVA3D.html 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TripleE: Easy Domain Generalization via Episodic Replay


Oct 04, 2022
Xiaomeng Li, Hongyu Ren, Huifeng Yao, Ziwei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>