Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SecretGen: Privacy Recovery on Pre-Trained Models via Distribution Discrimination


Jul 25, 2022
Zhuowen Yuan, Fan Wu, Yunhui Long, Chaowei Xiao, Bo Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Malware Detection and Prevention using Artificial Intelligence Techniques


Jun 26, 2022
Md Jobair Hossain Faruk, Hossain Shahriar, Maria Valero, Farhat Lamia Barsha, Shahriar Sobhan, Md Abdullah Khan, Michael Whitman, Alfredo Cuzzocreak, Dan Lo, Akond Rahman, Fan Wu

* 2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Walle: An End-to-End, General-Purpose, and Large-Scale Production System for Device-Cloud Collaborative Machine Learning


May 30, 2022
Chengfei Lv, Chaoyue Niu, Renjie Gu, Xiaotang Jiang, Zhaode Wang, Bin Liu, Ziqi Wu, Qiulin Yao, Congyu Huang, Panos Huang, Tao Huang, Hui Shu, Jinde Song, Bin Zou, Peng Lan, Guohuan Xu, Fei Wu, Shaojie Tang, Fan Wu, Guihai Chen

* Accepted by OSDI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

COPA: Certifying Robust Policies for Offline Reinforcement Learning against Poisoning Attacks


Mar 16, 2022
Fan Wu, Linyi Li, Chejian Xu, Huan Zhang, Bhavya Kailkhura, Krishnaram Kenthapadi, Ding Zhao, Bo Li

* Published as a conference paper at ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Vertical Federated Learning: Challenges, Methodologies and Experiments


Feb 09, 2022
Kang Wei, Jun Li, Chuan Ma, Ming Ding, Sha Wei, Fan Wu, Guihai Chen, Thilina Ranbaduge


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On-Device Learning with Cloud-Coordinated Data Augmentation for Extreme Model Personalization in Recommender Systems


Jan 24, 2022
Renjie Gu, Chaoyue Niu, Yikai Yan, Fan Wu, Shaojie Tang, Rongfeng Jia, Chengfei Lyu, Guihai Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Federated Submodel Averaging


Sep 28, 2021
Yucheng Ding, Chaoyue Niu, Fan Wu, Shaojie Tang, Chengfei Lv, Yanghe Feng, Guihai Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Normal Learning in Videos with Attention Prototype Network


Aug 25, 2021
Chao Hu, Fan Wu, Weijie Wu, Weibin Qiu, Shengxin Lai


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Data-Free Evaluation of User Contributions in Federated Learning


Aug 24, 2021
Hongtao Lv, Zhenzhe Zheng, Tie Luo, Fan Wu, Shaojie Tang, Lifeng Hua, Rongfei Jia, Chengfei Lv

* accepted by WiOpt 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LinkTeller: Recovering Private Edges from Graph Neural Networks via Influence Analysis


Aug 20, 2021
Fan Wu, Yunhui Long, Ce Zhang, Bo Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>