Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards All-in-one Pre-training via Maximizing Multi-modal Mutual Information


Nov 21, 2022
Weijie Su, Xizhou Zhu, Chenxin Tao, Lewei Lu, Bin Li, Gao Huang, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Jie Zhou, Jifeng Dai


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BEVFormer v2: Adapting Modern Image Backbones to Bird's-Eye-View Recognition via Perspective Supervision


Nov 18, 2022
Chenyu Yang, Yuntao Chen, Hao Tian, Chenxin Tao, Xizhou Zhu, Zhaoxiang Zhang, Gao Huang, Hongyang Li, Yu Qiao, Lewei Lu, Jie Zhou, Jifeng Dai


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks


Nov 17, 2022
Hao Li, Jinguo Zhu, Xiaohu Jiang, Xizhou Zhu, Hongsheng Li, Chun Yuan, Xiaohua Wang, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Wenhai Wang, Jifeng Dai

* Code shall be released at https://github.com/fundamentalvision/Uni-Perceiver 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions


Nov 13, 2022
Wenhai Wang, Jifeng Dai, Zhe Chen, Zhenhang Huang, Zhiqi Li, Xizhou Zhu, Xiaowei Hu, Tong Lu, Lewei Lu, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Yu Qiao

* technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Demystify Transformers & Convolutions in Modern Image Deep Networks


Nov 10, 2022
Jifeng Dai, Min Shi, Weiyun Wang, Sitong Wu, Linjie Xing, Wenhai Wang, Xizhou Zhu, Lewei Lu, Jie Zhou, Xiaogang Wang, Yu Qiao, Xiaowei Hu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Delving into the Devils of Bird's-eye-view Perception: A Review, Evaluation and Recipe


Sep 12, 2022
Hongyang Li, Chonghao Sima, Jifeng Dai, Wenhai Wang, Lewei Lu, Huijie Wang, Enze Xie, Zhiqi Li, Hanming Deng, Hao Tian, Xizhou Zhu, Li Chen, Yulu Gao, Xiangwei Geng, Jia Zeng, Yang Li, Jiazhi Yang, Xiaosong Jia, Bohan Yu, Yu Qiao, Dahua Lin, Si Liu, Junchi Yan, Jianping Shi, Ping Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Frozen CLIP Models are Efficient Video Learners


Aug 06, 2022
Ziyi Lin, Shijie Geng, Renrui Zhang, Peng Gao, Gerard de Melo, Xiaogang Wang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tip-Adapter: Training-free Adaption of CLIP for Few-shot Classification


Jul 19, 2022
Renrui Zhang, Zhang Wei, Rongyao Fang, Peng Gao, Kunchang Li, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li

* Accepted by ECCV 2022. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2111.03930 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uni-Perceiver-MoE: Learning Sparse Generalist Models with Conditional MoEs


Jun 09, 2022
Jinguo Zhu, Xizhou Zhu, Wenhai Wang, Xiaohua Wang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Jifeng Dai


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>