Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cheng Yang

Re-rank Coarse Classification with Local Region Enhanced Features for Fine-Grained Image Recognition


Feb 19, 2021
Shaokang Yang, Shuai Liu, Cheng Yang, Changhu Wang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Vision Bias into Click Models for Image-oriented Search Engine


Jan 07, 2021
Ningxin Xu, Cheng Yang, Yixin Zhu, Xiaowei Hu, Changhu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Progressively Stacking 2.0: A Multi-stage Layerwise Training Method for BERT Training Speedup


Nov 27, 2020
Cheng Yang, Shengnan Wang, Chao Yang, Yuechuan Li, Ru He, Jingqiao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

CoRe: An Efficient Coarse-refined Training Framework for BERT


Nov 27, 2020
Cheng Yang, Shengnan Wang, Yuechuan Li, Chao Yang, Ming Yan, Jingqiao Zhang, Fangquan Lin


  Access Paper or Ask Questions

Nonseparable Symplectic Neural Networks


Oct 23, 2020
Shiying Xiong, Yunjin Tong, Xingzhe He, Cheng Yang, Shuqi Yang, Bo Zhu

* Submitted to ICLR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Identification of deep breath while moving forward based on multiple body regions and graph signal analysis


Oct 20, 2020
Yunlu Wang, Cheng Yang, Menghan Hu, Jian Zhang, Qingli Li, Guangtao Zhai, Xiao-Ping Zhang

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Knowledge Transfer for Fine-grained Cartoon Face Generation


Jul 27, 2020
Nan Zhuang, Cheng Yang

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Signed Graph Metric Learning via Gershgorin Disc Alignment


Jul 06, 2020
Cheng Yang, Gene Cheung, Wei Hu

* code available: https://github.com/bobchengyang/SGML 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Graph Encoder for Attributed Graph Embedding


Jul 03, 2020
Ganqu Cui, Jie Zhou, Cheng Yang, Zhiyuan Liu

* To appear in KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AP20-OLR Challenge: Three Tasks and Their Baselines


Jun 04, 2020
Zheng Li, Miao Zhao, Qingyang Hong, Lin Li, Zhiyuan Tang, Dong Wang, Liming Song, Cheng Yang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1907.07626, arXiv:1806.00616, arXiv:1706.09742 

  Access Paper or Ask Questions

KACC: A Multi-task Benchmark for Knowledge Abstraction, Concretization and Completion


Apr 28, 2020
Jie Zhou, Xin Lv, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

DCNAS: Densely Connected Neural Architecture Search for Semantic Image Segmentation


Mar 26, 2020
Xiong Zhang, Hongmin Xu, Hong Mo, Jianchao Tan, Cheng Yang, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions

MixPoet: Diverse Poetry Generation via Learning Controllable Mixed Latent Space


Mar 13, 2020
Xiaoyuan Yi, Ruoyu Li, Cheng Yang, Wenhao Li, Maosong Sun

* 8 pages, 5 figures, published in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Metric Learning via Gershgorin Disc Alignment


Mar 09, 2020
Cheng Yang, Gene Cheung, Wei Hu

* accepted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Graph Metric Learning via Gershgorin Disc Alignment


Feb 15, 2020
Cheng Yang, Gene Cheung, Wei Hu

* accepted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural News Recommendation with Long-term and Short-term Interest Modeling


Nov 08, 2019
Linmei Hu, Chen Li, Chuan Shi, Cheng Yang, Chao Shao


  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Recurrent Neural Networks with Sememes


Oct 20, 2019
Yujia Qin, Fanchao Qi, Sicong Ouyang, Zhiyuan Liu, Cheng Yang, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GEAR: Graph-based Evidence Aggregating and Reasoning for Fact Verification


Jul 22, 2019
Jie Zhou, Xu Han, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Lifeng Wang, Changcheng Li, Maosong Sun

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Marketing Budget Allocation


Feb 04, 2019
Kui Zhao, Junhao Hua, Ling Yan, Qi Zhang, Huan Xu, Cheng Yang

* 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks: A Review of Methods and Applications


Jan 02, 2019
Jie Zhou, Ganqu Cui, Zhengyan Zhang, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

COSINE: Compressive Network Embedding on Large-scale Information Networks


Dec 21, 2018
Zhengyan Zhang, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Zhichong Fang, Bo Zhang, Leyu Lin


  Access Paper or Ask Questions

Learning and Transferring IDs Representation in E-commerce


May 22, 2018
Kui Zhao, Yuechuan Li, Zhaoqian Shuai, Cheng Yang

* KDD'18, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Recurrent Neural Network via Persistent Memory


May 18, 2018
Kui Zhao, Yuechuan Li, Chi Zhang, Cheng Yang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Avalon: Building an Operating System for Robotcenter


May 02, 2018
Yuan Xu, Zhiyuan Yan, Sa Wang, Cheng Yang, Qingsai Xiao, Yungang Bao


  Access Paper or Ask Questions

3D Point Cloud Denoising using Graph Laplacian Regularization of a Low Dimensional Manifold Model


Mar 20, 2018
Jin Zeng, Gene Cheung, Michael Ng, Jiahao Pang, Cheng Yang


  Access Paper or Ask Questions