Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PetLock:A Genderless and Standard Interface for the Future On-orbit Construction


Sep 09, 2022
Yuntao Li, Zichun Xu, Xiaohang Yang, Zhiyuan Zhao, Jingdong Zhao, Hong Liu

* 8 pages,11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Combined Inverse Kinematics Algorithm Using FABRIK with Optimization


Sep 06, 2022
Zichun Xu, Yuntao Li, Xiaohang Yang, Zhiyuan Zhao, Jingdong Zhao, Hong Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Anchor-Free Detector for Continuous Speech Keyword Spotting


Aug 09, 2022
Zhiyuan Zhao, Chuanxin Tang, Chengdong Yao, Chong Luo

* Accepted by Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RetrieverTTS: Modeling Decomposed Factors for Text-Based Speech Insertion


Jun 28, 2022
Dacheng Yin, Chuanxin Tang, Yanqing Liu, Xiaoqiang Wang, Zhiyuan Zhao, Yucheng Zhao, Zhiwei Xiong, Sheng Zhao, Chong Luo

* 5 pages, 1 figure, 3 tables. Accepted by Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Zero-Shot Text-to-Speech for Text-Based Insertion in Audio Narration


Sep 12, 2021
Chuanxin Tang, Chong Luo, Zhiyuan Zhao, Dacheng Yin, Yucheng Zhao, Wenjun Zeng

* Published in Interspeech'21 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

General-Purpose Speech Representation Learning through a Self-Supervised Multi-Granularity Framework


Feb 03, 2021
Yucheng Zhao, Dacheng Yin, Chong Luo, Zhiyuan Zhao, Chuanxin Tang, Wenjun Zeng, Zheng-Jun Zha


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Flow Base Bi-path Network for Cross-scene Video Crowd Understanding in Aerial View


Sep 29, 2020
Zhiyuan Zhao, Tao Han, Junyu Gao, Qi Wang, Xuelong Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email