Alert button
Picture for Hongbo Liu

Hongbo Liu

Alert button

Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment

Aug 01, 2023
Hongbo Liu, Mingda Wu, Kun Yuan, Ming Sun, Yansong Tang, Chuanchuan Zheng, Xing Wen, Xiu Li

Figure 1 for Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment
Figure 2 for Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment
Figure 3 for Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment
Figure 4 for Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment
Viaarxiv icon

A Self-adaptive Neuroevolution Approach to Constructing Deep Neural Network Architectures Across Different Types

Nov 30, 2022
Zhenhao Shuai, Hongbo Liu, Zhaolin Wan, Wei-Jie Yu, Jun Zhang

Figure 1 for A Self-adaptive Neuroevolution Approach to Constructing Deep Neural Network Architectures Across Different Types
Figure 2 for A Self-adaptive Neuroevolution Approach to Constructing Deep Neural Network Architectures Across Different Types
Figure 3 for A Self-adaptive Neuroevolution Approach to Constructing Deep Neural Network Architectures Across Different Types
Figure 4 for A Self-adaptive Neuroevolution Approach to Constructing Deep Neural Network Architectures Across Different Types
Viaarxiv icon

Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy

Jun 23, 2022
Jiansheng Fang, Anwei Li, Pu-Yun OuYang, Jiajian Li, Jingwen Wang, Hongbo Liu, Fang-Yun Xie, Jiang Liu

Figure 1 for Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy
Figure 2 for Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy
Figure 3 for Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy
Figure 4 for Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy
Viaarxiv icon

Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans

Jun 07, 2022
Jiansheng Fang, Jingwen Wang, Anwei Li, Yuguang Yan, Yonghe Hou, Chao Song, Hongbo Liu, Jiang Liu

Figure 1 for Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans
Figure 2 for Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans
Figure 3 for Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans
Figure 4 for Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans
Viaarxiv icon

Hybrid Genetic Algorithm for Cloud Computing Applications

Apr 22, 2014
Saeed Javanmardi, Mohammad Shojafar, Danilo Amendola, Nicola Cordeschi, Hongbo Liu, Ajith Abraham

Figure 1 for Hybrid Genetic Algorithm for Cloud Computing Applications
Figure 2 for Hybrid Genetic Algorithm for Cloud Computing Applications
Figure 3 for Hybrid Genetic Algorithm for Cloud Computing Applications
Figure 4 for Hybrid Genetic Algorithm for Cloud Computing Applications
Viaarxiv icon