Alert button
Picture for Bohan Li

Bohan Li

Alert button

Extreme Video Compression with Pre-trained Diffusion Models

Feb 14, 2024
Bohan Li, Yiming Liu, Xueyan Niu, Bo Bai, Lei Deng, Deniz Gündüz

Viaarxiv icon

Closed-Loop Unsupervised Representation Disentanglement with $β$-VAE Distillation and Diffusion Probabilistic Feedback

Feb 04, 2024
Xin Jin, Bohan Li, BAAO Xie, Wenyao Zhang, Jinming Liu, Ziqiang Li, Tao Yang, Wenjun Zeng

Viaarxiv icon

Self-Supervised Dynamic Hypergraph Recommendation based on Hyper-Relational Knowledge Graph

Aug 15, 2023
Yi Liu, Hongrui Xuan, Bohan Li, Meng Wang, Tong Chen, Hongzhi Yin

Figure 1 for Self-Supervised Dynamic Hypergraph Recommendation based on Hyper-Relational Knowledge Graph
Figure 2 for Self-Supervised Dynamic Hypergraph Recommendation based on Hyper-Relational Knowledge Graph
Figure 3 for Self-Supervised Dynamic Hypergraph Recommendation based on Hyper-Relational Knowledge Graph
Figure 4 for Self-Supervised Dynamic Hypergraph Recommendation based on Hyper-Relational Knowledge Graph
Viaarxiv icon

One at A Time: Multi-step Volumetric Probability Distribution Diffusion for Depth Estimation

Jul 07, 2023
Bohan Li, Jingxin Dong, Yunnan Wang, Jinming Liu, Lianying Yin, Wei Zhao, Zheng Zhu, Xin Jin, Wenjun Zeng

Figure 1 for One at A Time: Multi-step Volumetric Probability Distribution Diffusion for Depth Estimation
Figure 2 for One at A Time: Multi-step Volumetric Probability Distribution Diffusion for Depth Estimation
Figure 3 for One at A Time: Multi-step Volumetric Probability Distribution Diffusion for Depth Estimation
Figure 4 for One at A Time: Multi-step Volumetric Probability Distribution Diffusion for Depth Estimation
Viaarxiv icon

EMoG: Synthesizing Emotive Co-speech 3D Gesture with Diffusion Model

Jun 20, 2023
Lianying Yin, Yijun Wang, Tianyu He, Jinming Liu, Wei Zhao, Bohan Li, Xin Jin, Jianxin Lin

Figure 1 for EMoG: Synthesizing Emotive Co-speech 3D Gesture with Diffusion Model
Figure 2 for EMoG: Synthesizing Emotive Co-speech 3D Gesture with Diffusion Model
Figure 3 for EMoG: Synthesizing Emotive Co-speech 3D Gesture with Diffusion Model
Figure 4 for EMoG: Synthesizing Emotive Co-speech 3D Gesture with Diffusion Model
Viaarxiv icon

ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images

Jun 05, 2023
Wenwen Yu, Chengquan Zhang, Haoyu Cao, Wei Hua, Bohan Li, Huang Chen, Mingyu Liu, Mingrui Chen, Jianfeng Kuang, Mengjun Cheng, Yuning Du, Shikun Feng, Xiaoguang Hu, Pengyuan Lyu, Kun Yao, Yuechen Yu, Yuliang Liu, Wanxiang Che, Errui Ding, Cheng-Lin Liu, Jiebo Luo, Shuicheng Yan, Min Zhang, Dimosthenis Karatzas, Xing Sun, Jingdong Wang, Xiang Bai

Figure 1 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 2 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 3 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 4 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Viaarxiv icon

MDD-Enabled Two-Tier Terahertz Fronthaul in Indoor Industrial Cell-Free Massive MIMO

May 10, 2023
Bohan Li, Diego Dupleich, Guoqing Xia, Huiyu Zhou, Yue Zhang, Pei Xiao, Lie-Liang Yang

Figure 1 for MDD-Enabled Two-Tier Terahertz Fronthaul in Indoor Industrial Cell-Free Massive MIMO
Figure 2 for MDD-Enabled Two-Tier Terahertz Fronthaul in Indoor Industrial Cell-Free Massive MIMO
Figure 3 for MDD-Enabled Two-Tier Terahertz Fronthaul in Indoor Industrial Cell-Free Massive MIMO
Figure 4 for MDD-Enabled Two-Tier Terahertz Fronthaul in Indoor Industrial Cell-Free Massive MIMO
Viaarxiv icon

NaviNeRF: NeRF-based 3D Representation Disentanglement by Latent Semantic Navigation

Apr 22, 2023
Baao Xie, Bohan Li, Zequn Zhang, Junting Dong, Xin Jin, Jingyu Yang, Wenjun Zeng

Figure 1 for NaviNeRF: NeRF-based 3D Representation Disentanglement by Latent Semantic Navigation
Figure 2 for NaviNeRF: NeRF-based 3D Representation Disentanglement by Latent Semantic Navigation
Figure 3 for NaviNeRF: NeRF-based 3D Representation Disentanglement by Latent Semantic Navigation
Figure 4 for NaviNeRF: NeRF-based 3D Representation Disentanglement by Latent Semantic Navigation
Viaarxiv icon

MixPro: Simple yet Effective Data Augmentation for Prompt-based Learning

Apr 19, 2023
Bohan Li, Longxu Dou, Yutai Hou, Yunlong Feng, Honglin Mu, Wanxiang Che

Figure 1 for MixPro: Simple yet Effective Data Augmentation for Prompt-based Learning
Figure 2 for MixPro: Simple yet Effective Data Augmentation for Prompt-based Learning
Figure 3 for MixPro: Simple yet Effective Data Augmentation for Prompt-based Learning
Figure 4 for MixPro: Simple yet Effective Data Augmentation for Prompt-based Learning
Viaarxiv icon