Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SynBody: Synthetic Dataset with Layered Human Models for 3D Human Perception and Modeling


Mar 30, 2023
Zhitao Yang, Zhongang Cai, Haiyi Mei, Shuai Liu, Zhaoxi Chen, Weiye Xiao, Yukun Wei, Zhongfei Qing, Chen Wei, Bo Dai, Wayne Wu, Chen Qian, Dahua Lin, Ziwei Liu, Lei Yang

Add code

* Project webpage: https://maoxie.github.io/SynBody/ 

   Access Paper or Ask Questions

SparseNeRF: Distilling Depth Ranking for Few-shot Novel View Synthesis


Mar 28, 2023
Guangcong Wang, Zhaoxi Chen, Chen Change Loy, Ziwei Liu

Add code

* Technical Report, Project page: https://sparsenerf.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

F$^{2}$-NeRF: Fast Neural Radiance Field Training with Free Camera Trajectories


Mar 28, 2023
Peng Wang, Yuan Liu, Zhaoxi Chen, Lingjie Liu, Ziwei Liu, Taku Komura, Christian Theobalt, Wenping Wang

Add code

* CVPR 2023. Project page: https://totoro97.github.io/projects/f2-nerf 

   Access Paper or Ask Questions

SceneDreamer: Unbounded 3D Scene Generation from 2D Image Collections


Feb 02, 2023
Zhaoxi Chen, Guangcong Wang, Ziwei Liu

Add code

* Project Page https://scene-dreamer.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

EVA3D: Compositional 3D Human Generation from 2D Image Collections


Oct 10, 2022
Fangzhou Hong, Zhaoxi Chen, Yushi Lan, Liang Pan, Ziwei Liu

Add code

* Project Page at https://hongfz16.github.io/projects/EVA3D.html 

   Access Paper or Ask Questions

Text2Light: Zero-Shot Text-Driven HDR Panorama Generation


Oct 02, 2022
Zhaoxi Chen, Guangcong Wang, Ziwei Liu

Add code

* SIGGRAPH Asia 2022; Project Page https://frozenburning.github.io/projects/text2light/ Codes are available at https://github.com/FrozenBurning/Text2Light 

   Access Paper or Ask Questions

Relighting4D: Neural Relightable Human from Videos


Jul 14, 2022
Zhaoxi Chen, Ziwei Liu

Add code

* ECCV 2022; Project Page https://frozenburning.github.io/projects/relighting4d Codes are available at https://github.com/FrozenBurning/Relighting4D 

   Access Paper or Ask Questions

Adaptive Focus for Efficient Video Recognition


May 07, 2021
Yulin Wang, Zhaoxi Chen, Haojun Jiang, Shiji Song, Yizeng Han, Gao Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Understanding Robustness in Teacher-Student Setting: A New Perspective


Mar 01, 2021
Zhuolin Yang, Zhaoxi Chen, Tiffany Cai, Xinyun Chen, Bo Li, Yuandong Tian

Add code

* Proceedings of the 24th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2021, San Diego, California, USA. PMLR: Volume 130 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>