Alert button
Picture for Baochang Zhang

Baochang Zhang

Alert button

Fusion-Mamba for Cross-modality Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2024
Wenhao Dong, Haodong Zhu, Shaohui Lin, Xiaoyan Luo, Yunhang Shen, Xuhui Liu, Juan Zhang, Guodong Guo, Baochang Zhang

Viaarxiv icon

Real-time guidewire tracking and segmentation in intraoperative x-ray

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Baochang Zhang, Mai Bui, Cheng Wang, Felix Bourier, Heribert Schunkert, Nassir Navab

Viaarxiv icon

A General and Efficient Training for Transformer via Token Expansion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Wenxuan Huang, Yunhang Shen, Jiao Xie, Baochang Zhang, Gaoqi He, Ke Li, Xing Sun, Shaohui Lin

Viaarxiv icon

$\mathrm{F^2Depth}$: Self-supervised Indoor Monocular Depth Estimation via Optical Flow Consistency and Feature Map Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Xiaotong Guo, Huijie Zhao, Shuwei Shao, Xudong Li, Baochang Zhang

Viaarxiv icon

A Channel-ensemble Approach: Unbiased and Low-variance Pseudo-labels is Critical for Semi-supervised Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Jiaqi Wu, Junbiao Pang, Baochang Zhang, Qingming Huang

Viaarxiv icon

RSBuilding: Towards General Remote Sensing Image Building Extraction and Change Detection with Foundation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Mingze Wang, Keyan Chen, Lili Su, Cilin Yan, Sheng Xu, Haotian Zhang, Pengcheng Yuan, Xiaolong Jiang, Baochang Zhang

Figure 1 for RSBuilding: Towards General Remote Sensing Image Building Extraction and Change Detection with Foundation Model
Figure 2 for RSBuilding: Towards General Remote Sensing Image Building Extraction and Change Detection with Foundation Model
Figure 3 for RSBuilding: Towards General Remote Sensing Image Building Extraction and Change Detection with Foundation Model
Figure 4 for RSBuilding: Towards General Remote Sensing Image Building Extraction and Change Detection with Foundation Model
Viaarxiv icon

Push Quantization-Aware Training Toward Full Precision Performances via Consistency Regularization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Junbiao Pang, Tianyang Cai, Baochang Zhang, Jiaqi Wu, Ye Tao

Viaarxiv icon

Class-Imbalanced Semi-Supervised Learning for Large-Scale Point Cloud Semantic Segmentation via Decoupling Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Mengtian Li, Shaohui Lin, Zihan Wang, Yunhang Shen, Baochang Zhang, Lizhuang Ma

Viaarxiv icon

ZONE: Zero-Shot Instruction-Guided Local Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Shanglin Li, Bohan Zeng, Yutang Feng, Sicheng Gao, Xuhui Liu, Jiaming Liu, Li Lin, Xu Tang, Yao Hu, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang

Viaarxiv icon

Tuning-Free Inversion-Enhanced Control for Consistent Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Xiaoyue Duan, Shuhao Cui, Guoliang Kang, Baochang Zhang, Zhengcong Fei, Mingyuan Fan, Junshi Huang

Viaarxiv icon