Alert button
Picture for Hao Zhao

Hao Zhao

Alert button

HyperMoE: Paying Attention to Unselected Experts in Mixture of Experts via Dynamic Transfer

Feb 25, 2024
Hao Zhao, Zihan Qiu, Huijia Wu, Zili Wang, Zhaofeng He, Jie Fu

Viaarxiv icon

Key Patch Proposer: Key Patches Contain Rich Information

Feb 18, 2024
Jing Xu, Beiwen Tian, Hao Zhao

Viaarxiv icon

Adaptive Surface Normal Constraint for Geometric Estimation from Monocular Images

Feb 08, 2024
Xiaoxiao Long, Yuhang Zheng, Yupeng Zheng, Beiwen Tian, Cheng Lin, Lingjie Liu, Hao Zhao, Guyue Zhou, Wenping Wang

Viaarxiv icon

Editable Scene Simulation for Autonomous Driving via Collaborative LLM-Agents

Feb 08, 2024
Yuxi Wei, Zi Wang, Yifan Lu, Chenxin Xu, Changxing Liu, Hao Zhao, Siheng Chen, Yanfeng Wang

Viaarxiv icon

Read to Play (R2-Play): Decision Transformer with Multimodal Game Instruction

Feb 08, 2024
Yonggang Jin, Ge Zhang, Hao Zhao, Tianyu Zheng, Jiawei Guo, Liuyu Xiang, Shawn Yue, Stephen W. Huang, Wenhu Chen, Zhaofeng He, Jie Fu

Viaarxiv icon

Long Is More for Alignment: A Simple but Tough-to-Beat Baseline for Instruction Fine-Tuning

Feb 07, 2024
Hao Zhao, Maksym Andriushchenko, Francesco Croce, Nicolas Flammarion

Viaarxiv icon

Latency-aware Road Anomaly Segmentation in Videos: A Photorealistic Dataset and New Metrics

Jan 10, 2024
Beiwen Tian, Huan-ang Gao, Leiyao Cui, Yupeng Zheng, Lan Luo, Baofeng Wang, Rong Zhi, Guyue Zhou, Hao Zhao

Viaarxiv icon

SlimmeRF: Slimmable Radiance Fields

Dec 15, 2023
Shiran Yuan, Hao Zhao

Viaarxiv icon

Active Learning for Abrupt Shifts Change-point Detection via Derivative-Aware Gaussian Processes

Dec 05, 2023
Hao Zhao, Rong Pan

Viaarxiv icon

SyncTalk: The Devil is in the Synchronization for Talking Head Synthesis

Nov 29, 2023
Ziqiao Peng, Wentao Hu, Yue Shi, Xiangyu Zhu, Xiaomei Zhang, Hao Zhao, Jun He, Hongyan Liu, Zhaoxin Fan

Viaarxiv icon