Alert button
Picture for Xiaoyang Lyu

Xiaoyang Lyu

Alert button

EscherNet: A Generative Model for Scalable View Synthesis

Feb 06, 2024
Xin Kong, Shikun Liu, Xiaoyang Lyu, Marwan Taher, Xiaojuan Qi, Andrew J. Davison

Viaarxiv icon

Speech2Lip: High-fidelity Speech to Lip Generation by Learning from a Short Video

Sep 09, 2023
Xiuzhe Wu, Pengfei Hu, Yang Wu, Xiaoyang Lyu, Yan-Pei Cao, Ying Shan, Wenming Yang, Zhongqian Sun, Xiaojuan Qi

Figure 1 for Speech2Lip: High-fidelity Speech to Lip Generation by Learning from a Short Video
Figure 2 for Speech2Lip: High-fidelity Speech to Lip Generation by Learning from a Short Video
Figure 3 for Speech2Lip: High-fidelity Speech to Lip Generation by Learning from a Short Video
Figure 4 for Speech2Lip: High-fidelity Speech to Lip Generation by Learning from a Short Video
Viaarxiv icon

Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur

Apr 25, 2023
Peng Dai, Yinda Zhang, Xin Yu, Xiaoyang Lyu, Xiaojuan Qi

Figure 1 for Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur
Figure 2 for Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur
Figure 3 for Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur
Figure 4 for Hybrid Neural Rendering for Large-Scale Scenes with Motion Blur
Viaarxiv icon

Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation

Mar 16, 2023
Xiaoyang Lyu, Peng Dai, Zizhang Li, Dongyu Yan, Yi Lin, Yifan Peng, Xiaojuan Qi

Figure 1 for Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation
Figure 2 for Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation
Figure 3 for Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation
Figure 4 for Learning a Room with the Occ-SDF Hybrid: Signed Distance Function Mingled with Occupancy Aids Scene Representation
Viaarxiv icon

RICO: Regularizing the Unobservable for Indoor Compositional Reconstruction

Mar 15, 2023
Zizhang Li, Xiaoyang Lyu, Yuanyuan Ding, Mengmeng Wang, Yiyi Liao, Yong Liu

Figure 1 for RICO: Regularizing the Unobservable for Indoor Compositional Reconstruction
Figure 2 for RICO: Regularizing the Unobservable for Indoor Compositional Reconstruction
Figure 3 for RICO: Regularizing the Unobservable for Indoor Compositional Reconstruction
Figure 4 for RICO: Regularizing the Unobservable for Indoor Compositional Reconstruction
Viaarxiv icon

Efficient Implicit Neural Reconstruction Using LiDAR

Feb 28, 2023
Dongyu Yan, Xiaoyang Lyu, Jieqi Shi, Yi Lin

Figure 1 for Efficient Implicit Neural Reconstruction Using LiDAR
Figure 2 for Efficient Implicit Neural Reconstruction Using LiDAR
Figure 3 for Efficient Implicit Neural Reconstruction Using LiDAR
Figure 4 for Efficient Implicit Neural Reconstruction Using LiDAR
Viaarxiv icon

FCFR-Net: Feature Fusion based Coarse-to-Fine Residual Learning for Monocular Depth Completion

Dec 15, 2020
Lina Liu, Xibin Song, Xiaoyang Lyu, Junwei Diao, Mengmeng Wang, Yong Liu, Liangjun Zhang

Figure 1 for FCFR-Net: Feature Fusion based Coarse-to-Fine Residual Learning for Monocular Depth Completion
Figure 2 for FCFR-Net: Feature Fusion based Coarse-to-Fine Residual Learning for Monocular Depth Completion
Figure 3 for FCFR-Net: Feature Fusion based Coarse-to-Fine Residual Learning for Monocular Depth Completion
Figure 4 for FCFR-Net: Feature Fusion based Coarse-to-Fine Residual Learning for Monocular Depth Completion
Viaarxiv icon

HR-Depth: High Resolution Self-Supervised Monocular Depth Estimation

Dec 14, 2020
Xiaoyang Lyu, Liang Liu, Mengmeng Wang, Xin Kong, Lina Liu, Yong Liu, Xinxin Chen, Yi Yuan

Figure 1 for HR-Depth: High Resolution Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Figure 2 for HR-Depth: High Resolution Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Figure 3 for HR-Depth: High Resolution Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Figure 4 for HR-Depth: High Resolution Self-Supervised Monocular Depth Estimation
Viaarxiv icon