Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haoqian Wang

Mask-guided Spectral-wise Transformer for Efficient Hyperspectral Image Reconstruction


Nov 15, 2021
Yuanhao Cai, Jing Lin, Xiaowan Hu, Haoqian Wang, Xin Yuan, Yulun Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool

* Transformer, Snapshot Compressive Imaging, Hyperspectral Image Reconstruction 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Human-Centric Segmentation for Complex Video Scenes


Aug 16, 2021
Ran Yu, Chenyu Tian, Weihao Xia, Xinyuan Zhao, Haoqian Wang, Yujiu Yang


  Access Paper or Ask Questions

PoseDet: Fast Multi-Person Pose Estimation Using Pose Embedding


Jul 27, 2021
Chenyu Tian, Ran Yu, Xinyuan Zhao, Weihao Xia, Haoqian Wang, Yujiu Yang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Imaging dynamics beneath turbid media via parallelized single-photon detection


Jul 22, 2021
Shiqi Xu, Xi Yang, Wenhui Liu, Joakim Jonsson, Ruobing Qian, Pavan Chandra Konda, Kevin C. Zhou, Qionghai Dai, Haoqian Wang, Edouard Berrocal, Roarke Horstmeyer


  Access Paper or Ask Questions

Enabling the Network to Surf the Internet


Feb 24, 2021
Zhuoling Li, Haohan Wang, Tymoteusz Swistek, Weixin Chen, Yuanzheng Li, Haoqian Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Delicate Local Representations for Multi-Person Pose Estimation


Mar 10, 2020
Yuanhao Cai, Zhicheng Wang, Zhengxiong Luo, Binyi Yin, Angang Du, Haoqian Wang, Xinyu Zhou, Erjin Zhou, Xiangyu Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Non-negative Sparse and Collaborative Representation for Pattern Classification


Aug 29, 2019
Jun Xu, Zhou Xu, Wangpeng An, Haoqian Wang, David Zhang

* 26 pages, 11 tables, 3 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1806.04329 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Self-Growing Generative Adversarial Networks for Image Recognition


Aug 11, 2019
Haoqian Wang, Zhiwei Xu, Jun Xu, Wangpeng An, Lei Zhang, Qionghai Dai

* 13 pages, 11 figures, 8 tables. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1606.03498 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

STAR: A Structure and Texture Aware Retinex Model


Jun 30, 2019
Jun Xu, Mengyang Yu, Li Liu, Fan Zhu, Dongwei Ren, Yingkun Hou, Haoqian Wang, Ling Shao

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SPI-Optimizer: an integral-Separated PI Controller for Stochastic Optimization


Dec 29, 2018
Dan Wang, Mengqi Ji, Yong Wang, Haoqian Wang, Lu Fang


  Access Paper or Ask Questions

CrossNet: An End-to-end Reference-based Super Resolution Network using Cross-scale Warping


Jul 27, 2018
Haitian Zheng, Mengqi Ji, Haoqian Wang, Yebin Liu, Lu Fang

* To be appeared in ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and High Quality Highlight Removal from A Single Image


Dec 01, 2015
Dongsheng An, Jinli Suo, Xiangyang Ji, Haoqian Wang, Qionghai Dai

* 11 pages, 10 figures, submitted to IEEE TIP 

  Access Paper or Ask Questions