Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Actor-Action Video Classification CSC 249/449 Spring 2020 Challenge Report

Aug 18, 2020
Jing Shi, Zhiheng Li, Haitian Zheng, Yihang Xu, Tianyou Xiao, Weitao Tan, Xiaoning Guo, Sizhe Li, Bin Yang, Zhexin Xu, Ruitao Lin, Zhongkai Shangguan, Yue Zhao, Jingwen Wang, Rohan Sharma, Surya Iyer, Ajinkya Deshmukh, Raunak Mahalik, Srishti Singh, Jayant G Rohra, Yipeng Zhang, Tongyu Yang, Xuan Wen, Ethan Fahnestock, Bryce Ikeda, Ian Lawson, Alan Finkelstein, Kehao Guo, Richard Magnotti, Andrew Sexton, Jeet Ketan Thaker, Yiyang Su, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Network Based Coarse-Grained Mapping Prediction

Jun 24, 2020
Zhiheng Li, Geemi P. Wellawatte, Maghesree Chakraborty, Heta A. Gandhi, Chenliang Xu, Andrew D. White


  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Distance guided Adversarial Imitation Learning with Reward Shape Exploration

Jun 05, 2020
Ming Zhang, Yawei Wang, Xiaoteng Ma, Li Xia, Jun Yang, Zhiheng Li, Xiu Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning a Weakly-Supervised Video Actor-Action Segmentation Model with a Wise Selection

Mar 29, 2020
Jie Chen, Zhiheng Li, Jiebo Luo, Chenliang Xu

* 11 pages, 8 figures, cvpr-2020 supplementary video: https://youtu.be/CX1hEOV9tlo 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Grouping Model for Unified Perceptual Parsing

Mar 25, 2020
Zhiheng Li, Wenxuan Bao, Jiayang Zheng, Chenliang Xu

* CVPR 2020 
* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Early Prediction of 30-day ICU Re-admissions Using Natural Language Processing and Machine Learning

Oct 06, 2019
Zhiheng Li, Xinyue Xing, Bingzhang Lu, Zhixiang Li

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Lane Changing via Deep Reinforcement Learning

Jun 20, 2019
Guan Wang, Jianming Hu, Zhiheng Li, Li Li

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Lip Movements Generation at a Glance

May 21, 2018
Lele Chen, Zhiheng Li, Ross K. Maddox, Zhiyao Duan, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions