Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Deploying self-supervised learning in the wild for hybrid automatic speech recognitionMostafa Karimi , Changliang Liu , Kenichi Kumatani , Yao Qian , Tianyu Wu , Jian Wu


   Access Paper or Ask Questions

i-Code: An Integrative and Composable Multimodal Learning FrameworkZiyi Yang , Yuwei Fang , Chenguang Zhu , Reid Pryzant , Dongdong Chen , Yu Shi , Yichong Xu , Yao Qian , Mei Gao , Yi-Ling Chen , Liyang Lu , Yujia Xie , Robert Gmyr , Noel Codella , Naoyuki Kanda , Bin Xiao , Lu Yuan , Takuya Yoshioka , Michael Zeng , Xuedong Huang


   Access Paper or Ask Questions

Pre-Training Transformer Decoder for End-to-End ASR Model with Unpaired Speech DataJunyi Ao , Ziqiang Zhang , Long Zhou , Shujie Liu , Haizhou Li , Tom Ko , Lirong Dai , Jinyu Li , Yao Qian , Furu Wei

* Submitted to INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning for speech recognition with Intermediate layer supervisionChengyi Wang , Yu Wu , Sanyuan Chen , Shujie Liu , Jinyu Li , Yao Qian , Zhenglu Yang

* Submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

WavLM: Large-Scale Self-Supervised Pre-Training for Full Stack Speech ProcessingSanyuan Chen , Chengyi Wang , Zhengyang Chen , Yu Wu , Shujie Liu , Zhuo Chen , Jinyu Li , Naoyuki Kanda , Takuya Yoshioka , Xiong Xiao , Jian Wu , Long Zhou , Shuo Ren , Yanmin Qian , Yao Qian , Jian Wu , Michael Zeng , Furu Wei


   Access Paper or Ask Questions

Improving Noise Robustness of Contrastive Speech Representation Learning with Speech ReconstructionHeming Wang , Yao Qian , Xiaofei Wang , Yiming Wang , Chengyi Wang , Shujie Liu , Takuya Yoshioka , Jinyu Li , DeLiang Wang

* 5 pages, 1 figure, submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Optimizing Alignment of Speech and Language Latent Spaces for End-to-End Speech Recognition and UnderstandingWei Wang , Shuo Ren , Yao Qian , Shujie Liu , Yu Shi , Yanmin Qian , Michael Zeng

* submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Multilingual Speech Recognition using Knowledge Transfer across Learning ProcessesRimita Lahiri , Kenichi Kumatani , Eric Sun , Yao Qian

* 5 pages 

   Access Paper or Ask Questions

SpeechT5: Unified-Modal Encoder-Decoder Pre-training for Spoken Language ProcessingJunyi Ao , Rui Wang , Long Zhou , Shujie Liu , Shuo Ren , Yu Wu , Tom Ko , Qing Li , Yu Zhang , Zhihua Wei , Yao Qian , Jinyu Li , Furu Wei

* work in process 

   Access Paper or Ask Questions

Large-scale Self-Supervised Speech Representation Learning for Automatic Speaker VerificationZhengyang Chen , Sanyuan Chen , Yu Wu , Yao Qian , Chengyi Wang , Shujie Liu , Yanmin Qian , Michael Zeng

* submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>