Alert button
Picture for Yikai Wang

Yikai Wang

Alert button

Repositioning the Subject within Image

Jan 30, 2024
Yikai Wang, Chenjie Cao, Qiaole Dong, Yifan Li, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

AnimatableDreamer: Text-Guided Non-rigid 3D Model Generation and Reconstruction with Canonical Score Distillation

Dec 20, 2023
Xinzhou Wang, Yikai Wang, Junliang Ye, Zhengyi Wang, Fuchun Sun, Pengkun Liu, Ling Wang, Kai Sun, Xintong Wang, Bin He

Viaarxiv icon

Towards Stable and Faithful Inpainting

Dec 08, 2023
Yikai Wang, Chenjie Cao, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

GaussianEditor: Swift and Controllable 3D Editing with Gaussian Splatting

Dec 01, 2023
Yiwen Chen, Zilong Chen, Chi Zhang, Feng Wang, Xiaofeng Yang, Yikai Wang, Zhongang Cai, Lei Yang, Huaping Liu, Guosheng Lin

Viaarxiv icon

InstructPix2NeRF: Instructed 3D Portrait Editing from a Single Image

Nov 06, 2023
Jianhui Li, Shilong Liu, Zidong Liu, Yikai Wang, Kaiwen Zheng, Jinghui Xu, Jianmin Li, Jun Zhu

Viaarxiv icon

Guardians as You Fall: Active Mode Transition for Safe Falling

Oct 07, 2023
Yikai Wang, Mengdi Xu, Guanya Shi, Ding Zhao

Figure 1 for Guardians as You Fall: Active Mode Transition for Safe Falling
Figure 2 for Guardians as You Fall: Active Mode Transition for Safe Falling
Figure 3 for Guardians as You Fall: Active Mode Transition for Safe Falling
Figure 4 for Guardians as You Fall: Active Mode Transition for Safe Falling
Viaarxiv icon

Coarse-to-Fine Amodal Segmentation with Shape Prior

Aug 31, 2023
Jianxiong Gao, Xuelin Qian, Yikai Wang, Tianjun Xiao, Tong He, Zheng Zhang, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

Root Pose Decomposition Towards Generic Non-rigid 3D Reconstruction with Monocular Videos

Aug 19, 2023
Yikai Wang, Yinpeng Dong, Fuchun Sun, Xiao Yang

Figure 1 for Root Pose Decomposition Towards Generic Non-rigid 3D Reconstruction with Monocular Videos
Figure 2 for Root Pose Decomposition Towards Generic Non-rigid 3D Reconstruction with Monocular Videos
Figure 3 for Root Pose Decomposition Towards Generic Non-rigid 3D Reconstruction with Monocular Videos
Figure 4 for Root Pose Decomposition Towards Generic Non-rigid 3D Reconstruction with Monocular Videos
Viaarxiv icon