Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sheng Zhao

AdaSpeech: Adaptive Text to Speech for Custom Voice


Mar 01, 2021
Mingjian Chen, Xu Tan, Bohan Li, Yanqing Liu, Tao Qin, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MBNet: MOS Prediction for Synthesized Speech with Mean-Bias Network


Feb 27, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Sheng Zhao, Frank Soong, Xiang-Yang Li, Tao Qin

* Accepted by ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LightSpeech: Lightweight and Fast Text to Speech with Neural Architecture Search


Feb 08, 2021
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Jinzhu Li, Sheng Zhao, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICASSP 21 

  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition


Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Developing RNN-T Models Surpassing High-Performance Hybrid Models with Customization Capability


Jul 30, 2020
Jinyu Li, Rui Zhao, Zhong Meng, Yanqing Liu, Wenning Wei, Sarangarajan Parthasarathy, Vadim Mazalov, Zhenghao Wang, Lei He, Sheng Zhao, Yifan Gong

* Accepted by Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech


Jun 22, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

MultiSpeech: Multi-Speaker Text to Speech with Transformer


Jun 08, 2020
Mingjian Chen, Xu Tan, Yi Ren, Jin Xu, Hao Sun, Sheng Zhao, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text-to-Speech


Jun 08, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Study of Non-autoregressive Model for Sequence Generation


May 11, 2020
Yi Ren, Jinglin Liu, Xu Tan, Zhou Zhao, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Mask for Transformer based End-to-End Speech Recognition


Dec 06, 2019
Chengyi Wang, Yu Wu, Yujiao Du, Jinyu Li, Shujie Liu, Liang Lu, Shuo Ren, Guoli Ye, Sheng Zhao, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech: Fast, Robust and Controllable Text to Speech


May 29, 2019
Yi Ren, Yangjun Ruan, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Almost Unsupervised Text to Speech and Automatic Speech Recognition


May 22, 2019
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ICML2019 

  Access Paper or Ask Questions

Token-Level Ensemble Distillation for Grapheme-to-Phoneme Conversion


Apr 06, 2019
Hao Sun, Xu Tan, Jun-Wei Gan, Hongzhi Liu, Sheng Zhao, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* 5 pages, submitted to INTERSPEECH 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Close to Human Quality TTS with Transformer


Sep 19, 2018
Naihan Li, Shujie Liu, Yanqing Liu, Sheng Zhao, Ming Liu, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions