Alert button
Picture for Haoran Wang

Haoran Wang

Alert button

MIMIR: A Streamlined Platform for Personalized Agent Tuning in Domain Expertise

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Chunyuan Deng, Xiangru Tang, Yilun Zhao, Hanming Wang, Haoran Wang, Wangchunshu Zhou, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

SGD: Street View Synthesis with Gaussian Splatting and Diffusion Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Zhongrui Yu, Haoran Wang, Jinze Yang, Hanzhang Wang, Zeke Xie, Yunfeng Cai, Jiale Cao, Zhong Ji, Mingming Sun

Figure 1 for SGD: Street View Synthesis with Gaussian Splatting and Diffusion Prior
Figure 2 for SGD: Street View Synthesis with Gaussian Splatting and Diffusion Prior
Figure 3 for SGD: Street View Synthesis with Gaussian Splatting and Diffusion Prior
Figure 4 for SGD: Street View Synthesis with Gaussian Splatting and Diffusion Prior
Viaarxiv icon

CACA Agent: Capability Collaboration based AI Agent

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Peng Xu, Haoran Wang, Chuang Wang, Xu Liu

Viaarxiv icon

Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Xun Lin, Yi Yu, Song Xia, Jue Jiang, Haoran Wang, Zitong Yu, Yizhong Liu, Ying Fu, Shuai Wang, Wenzhong Tang, Alex Kot

Figure 1 for Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations
Figure 2 for Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations
Figure 3 for Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations
Figure 4 for Safeguarding Medical Image Segmentation Datasets against Unauthorized Training via Contour- and Texture-Aware Perturbations
Viaarxiv icon

A$^{3}$lign-DFER: Pioneering Comprehensive Dynamic Affective Alignment for Dynamic Facial Expression Recognition with CLIP

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Zeng Tao, Yan Wang, Junxiong Lin, Haoran Wang, Xinji Mai, Jiawen Yu, Xuan Tong, Ziheng Zhou, Shaoqi Yan, Qing Zhao, Liyuan Han, Wenqiang Zhang

Figure 1 for A$^{3}$lign-DFER: Pioneering Comprehensive Dynamic Affective Alignment for Dynamic Facial Expression Recognition with CLIP
Figure 2 for A$^{3}$lign-DFER: Pioneering Comprehensive Dynamic Affective Alignment for Dynamic Facial Expression Recognition with CLIP
Figure 3 for A$^{3}$lign-DFER: Pioneering Comprehensive Dynamic Affective Alignment for Dynamic Facial Expression Recognition with CLIP
Figure 4 for A$^{3}$lign-DFER: Pioneering Comprehensive Dynamic Affective Alignment for Dynamic Facial Expression Recognition with CLIP
Viaarxiv icon

Neural Field Classifiers via Target Encoding and Classification Loss

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Xindi Yang, Zeke Xie, Xiong Zhou, Boyu Liu, Buhua Liu, Yi Liu, Haoran Wang, Yunfeng Cai, Mingming Sun

Figure 1 for Neural Field Classifiers via Target Encoding and Classification Loss
Figure 2 for Neural Field Classifiers via Target Encoding and Classification Loss
Figure 3 for Neural Field Classifiers via Target Encoding and Classification Loss
Figure 4 for Neural Field Classifiers via Target Encoding and Classification Loss
Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

HiCAST: Highly Customized Arbitrary Style Transfer with Adapter Enhanced Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Hanzhang Wang, Haoran Wang, Jinze Yang, Zhongrui Yu, Zeke Xie, Lei Tian, Xinyan Xiao, Junjun Jiang, Xianming Liu, Mingming Sun

Viaarxiv icon

Parallel Ranking of Ads and Creatives in Real-Time Advertising Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Zhiguang Yang, Lu Wang, Chun Gan, Liufang Sang, Haoran Wang, Wenlong Chen, Jie He, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Viaarxiv icon