Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haoran Wang

Can multi-label classification networks know what they don't know?


Sep 29, 2021
Haoran Wang, Weitang Liu, Alex Bocchieri, Yixuan Li

* Paper published at NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Emily: Developing An Emotion-affective Open-Domain Chatbot with Knowledge Graph-based Persona


Sep 18, 2021
Weixuan Wang, Xiaoling Cai, Chong Hsuan Huang, Haoran Wang, Haonan Lu, Ximing Liu, Wei Peng


  Access Paper or Ask Questions

Step-Wise Hierarchical Alignment Network for Image-Text Matching


Jun 11, 2021
Zhong Ji, Kexin Chen, Haoran Wang

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robo-Advising: Enhancing Investment with Inverse Optimization and Deep Reinforcement Learning


May 19, 2021
Haoran Wang, Shi Yu

* 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Fluent Query Reformulations with Text-to-Text Transformers and Reinforcement Learning


Dec 18, 2020
Jerry Zikun Chen, Shi Yu, Haoran Wang

* Workshop on the 9th Dialog System TechnologyChallenge (DSTC-9), AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Graph Convolution Network for Target Re-identification


Dec 09, 2020
Deyi Ji, Haoran Wang, Hanzhe Hu, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Frame Aggregation and Multi-Modal Fusion Framework for Video-Based Person Recognition


Oct 19, 2020
Fangtao Li, Wenzhe Wang, Zihe Liu, Haoran Wang, Chenghao Yan, Bin Wu

* Accepted by MMM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UDC 2020 Challenge on Image Restoration of Under-Display Camera: Methods and Results


Aug 18, 2020
Yuqian Zhou, Michael Kwan, Kyle Tolentino, Neil Emerton, Sehoon Lim, Tim Large, Lijiang Fu, Zhihong Pan, Baopu Li, Qirui Yang, Yihao Liu, Jigang Tang, Tao Ku, Shibin Ma, Bingnan Hu, Jiarong Wang, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Melvin Kuriakose, Jiji C V, Varun Sundar, Sumanth Hegde, Divya Kothandaraman, Kaushik Mitra, Akashdeep Jassal, Nisarg A. Shah, Sabari Nathan, Nagat Abdalla Esiad Rahel, Dafan Chen, Shichao Nie, Shuting Yin, Chengconghui Ma, Haoran Wang, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Joshua Rego, Huaijin Chen, Shuai Li, Zhenhua Hu, Kin Wai Lau, Lai-Man Po, Dahai Yu, Yasar Abbas Ur Rehman, Yiqun Li, Lianping Xing

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Classes Matter: A Fine-grained Adversarial Approach to Cross-domain Semantic Segmentation


Jul 17, 2020
Haoran Wang, Tong Shen, Wei Zhang, Lingyu Duan, Tao Mei

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Consensus-Aware Visual-Semantic Embedding for Image-Text Matching


Jul 17, 2020
Haoran Wang, Ying Zhang, Zhong Ji, Yanwei Pang, Lin Ma

* Accepted by ECCV 2020, Code is publicly available at: https://github.com/BruceW91/CVSE 

  Access Paper or Ask Questions

Large scale continuous-time mean-variance portfolio allocation via reinforcement learning


Aug 02, 2019
Haoran Wang

* 15 pages, 4 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.11392 

  Access Paper or Ask Questions

Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection: A Reinforcement Learning Framework


May 05, 2019
Haoran Wang, Xun Yu Zhou

* 39 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Saliency-Guided Attention Network for Image-Sentence Matching


Apr 20, 2019
Zhong Ji, Haoran Wang, Jungong Han, Yanwei Pang


  Access Paper or Ask Questions

Exploration versus exploitation in reinforcement learning: a stochastic control approach


Jan 15, 2019
Haoran Wang, Thaleia Zariphopoulou, Xunyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Parameter-Free Spatial Attention Network for Person Re-Identification


Nov 29, 2018
Haoran Wang, Yue Fan, Zexin Wang, Licheng Jiao, Bernt Schiele


  Access Paper or Ask Questions