Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Delving Deeper into Data Scaling in Masked Image Modeling


May 24, 2023
Cheng-Ze Lu, Xiaojie Jin, Qibin Hou, Jun Hao Liew, Ming-Ming Cheng, Jiashi Feng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

AMT: All-Pairs Multi-Field Transforms for Efficient Frame Interpolation


Apr 19, 2023
Zhen Li, Zuo-Liang Zhu, Ling-Hao Han, Qibin Hou, Chun-Le Guo, Ming-Ming Cheng

Add code

* Accepted to CVPR2023 

   Access Paper or Ask Questions

StyleDiffusion: Prompt-Embedding Inversion for Text-Based Editing


Mar 28, 2023
Senmao Li, Joost van de Weijer, Taihang Hu, Fahad Shahbaz Khan, Qibin Hou, Yaxing Wang, Jian Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Large Selective Kernel Network for Remote Sensing Object Detection


Mar 20, 2023
Yuxuan Li, Qibin Hou, Zhaohui Zheng, Ming-Ming Cheng, Jian Yang, Xiang Li

Add code

* Preprint, under review 

   Access Paper or Ask Questions

SRFormer: Permuted Self-Attention for Single Image Super-Resolution


Mar 17, 2023
Yupeng Zhou, Zhen Li, Chun-Le Guo, Song Bai, Ming-Ming Cheng, Qibin Hou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Traffic Scene Parsing through the TSP6K Dataset


Mar 06, 2023
Peng-Tao Jiang, Yuqi Yang, Yang Cao, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Chunhua Shen

Add code

* 11 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

CMAE-V: Contrastive Masked Autoencoders for Video Action Recognition


Jan 15, 2023
Cheng-Ze Lu, Xiaojie Jin, Zhicheng Huang, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Jiashi Feng

Add code

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Spatial Equilibrium Object Detection


Jan 14, 2023
Zhaohui Zheng, Yuming Chen, Qibin Hou, Xiang Li, Ming-Ming Cheng

Add code

* Our source codes are publicly available at https://github.com/Zzh-tju/ZoneEval 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Negative Correlation Classification


Dec 14, 2022
Le Zhang, Qibin Hou, Yun Liu, Jia-Wang Bian, Xun Xu, Joey Tianyi Zhou, Ce Zhu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CamoFormer: Masked Separable Attention for Camouflaged Object Detection


Dec 10, 2022
Bowen Yin, Xuying Zhang, Qibin Hou, Bo-Yuan Sun, Deng-Ping Fan, Luc Van Gool

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>