Alert button
Picture for Daquan Zhou

Daquan Zhou

Alert button

Sora Generates Videos with Stunning Geometrical Consistency

Feb 27, 2024
Xuanyi Li, Daquan Zhou, Chenxu Zhang, Shaodong Wei, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng

Viaarxiv icon

Magic-Me: Identity-Specific Video Customized Diffusion

Feb 14, 2024
Ze Ma, Daquan Zhou, Chun-Hsiao Yeh, Xue-She Wang, Xiuyu Li, Huanrui Yang, Zhen Dong, Kurt Keutzer, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

MagicVideo-V2: Multi-Stage High-Aesthetic Video Generation

Jan 09, 2024
Weimin Wang, Jiawei Liu, Zhijie Lin, Jiangqiao Yan, Shuo Chen, Chetwin Low, Tuyen Hoang, Jie Wu, Jun Hao Liew, Hanshu Yan, Daquan Zhou, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

Factorization Vision Transformer: Modeling Long Range Dependency with Local Window Cost

Dec 14, 2023
Haolin Qin, Daquan Zhou, Tingfa Xu, Ziyang Bian, Jianan Li

Viaarxiv icon

MAgIC: Investigation of Large Language Model Powered Multi-Agent in Cognition, Adaptability, Rationality and Collaboration

Nov 16, 2023
Lin Xu, Zhiyuan Hu, Daquan Zhou, Hongyu Ren, Zhen Dong, Kurt Keutzer, See Kiong Ng, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

EPIM: Efficient Processing-In-Memory Accelerators based on Epitome

Nov 12, 2023
Chenyu Wang, Zhen Dong, Daquan Zhou, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Jiashi Feng, Kurt Keutzer

Viaarxiv icon

ChatAnything: Facetime Chat with LLM-Enhanced Personas

Nov 12, 2023
Yilin Zhao, Xinbin Yuan, Shanghua Gao, Zhijie Lin, Qibin Hou, Jiashi Feng, Daquan Zhou

Viaarxiv icon

Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation

Oct 08, 2023
Yu-Huan Wu, Shi-Chen Zhang, Yun Liu, Le Zhang, Xin Zhan, Daquan Zhou, Jiashi Feng, Ming-Ming Cheng, Liangli Zhen

Figure 1 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 2 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 3 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 4 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

MaskDiffusion: Boosting Text-to-Image Consistency with Conditional Mask

Sep 08, 2023
Yupeng Zhou, Daquan Zhou, Zuo-Liang Zhu, Yaxing Wang, Qibin Hou, Jiashi Feng

Figure 1 for MaskDiffusion: Boosting Text-to-Image Consistency with Conditional Mask
Figure 2 for MaskDiffusion: Boosting Text-to-Image Consistency with Conditional Mask
Figure 3 for MaskDiffusion: Boosting Text-to-Image Consistency with Conditional Mask
Figure 4 for MaskDiffusion: Boosting Text-to-Image Consistency with Conditional Mask
Viaarxiv icon

Dataset Quantization

Aug 21, 2023
Daquan Zhou, Kai Wang, Jianyang Gu, Xiangyu Peng, Dongze Lian, Yifan Zhang, Yang You, Jiashi Feng

Figure 1 for Dataset Quantization
Figure 2 for Dataset Quantization
Figure 3 for Dataset Quantization
Figure 4 for Dataset Quantization
Viaarxiv icon