Alert button
Picture for Shiqi Liu

Shiqi Liu

Alert button

Understanding Generalization via Set Theory

Nov 11, 2023
Shiqi Liu

Viaarxiv icon

Creative Robot Tool Use with Large Language Models

Oct 19, 2023
Mengdi Xu, Peide Huang, Wenhao Yu, Shiqi Liu, Xilun Zhang, Yaru Niu, Tingnan Zhang, Fei Xia, Jie Tan, Ding Zhao

Viaarxiv icon

Understanding Pan-Sharpening via Generalized Inverse

Oct 04, 2023
Shiqi Liu, Yutong Bai, Xinyang Han, Alan Yuille

Figure 1 for Understanding Pan-Sharpening via Generalized Inverse
Figure 2 for Understanding Pan-Sharpening via Generalized Inverse
Figure 3 for Understanding Pan-Sharpening via Generalized Inverse
Figure 4 for Understanding Pan-Sharpening via Generalized Inverse
Viaarxiv icon

What Went Wrong? Closing the Sim-to-Real Gap via Differentiable Causal Discovery

Jun 28, 2023
Peide Huang, Xilun Zhang, Ziang Cao, Shiqi Liu, Mengdi Xu, Wenhao Ding, Jonathan Francis, Bingqing Chen, Ding Zhao

Figure 1 for What Went Wrong? Closing the Sim-to-Real Gap via Differentiable Causal Discovery
Figure 2 for What Went Wrong? Closing the Sim-to-Real Gap via Differentiable Causal Discovery
Figure 3 for What Went Wrong? Closing the Sim-to-Real Gap via Differentiable Causal Discovery
Figure 4 for What Went Wrong? Closing the Sim-to-Real Gap via Differentiable Causal Discovery
Viaarxiv icon

Converting ECG Signals to Images for Efficient Image-text Retrieval via Encoding

Apr 13, 2023
Jielin Qiu, Jiacheng Zhu, Shiqi Liu, William Han, Jingqi Zhang, Chaojing Duan, Michael Rosenberg, Emerson Liu, Douglas Weber, Ding Zhao

Figure 1 for Converting ECG Signals to Images for Efficient Image-text Retrieval via Encoding
Figure 2 for Converting ECG Signals to Images for Efficient Image-text Retrieval via Encoding
Figure 3 for Converting ECG Signals to Images for Efficient Image-text Retrieval via Encoding
Figure 4 for Converting ECG Signals to Images for Efficient Image-text Retrieval via Encoding
Viaarxiv icon

Auto robust relative radiometric normalization via latent change noise modelling

Nov 24, 2021
Shiqi Liu, Lu Wang, Jie Lian, Ting chen, Cong Liu, Xuchen Zhan, Jintao Lu, Jie Liu, Ting Wang, Dong Geng, Hongwei Duan, Yuze Tian

Figure 1 for Auto robust relative radiometric normalization via latent change noise modelling
Figure 2 for Auto robust relative radiometric normalization via latent change noise modelling
Figure 3 for Auto robust relative radiometric normalization via latent change noise modelling
Figure 4 for Auto robust relative radiometric normalization via latent change noise modelling
Viaarxiv icon

Automatically eliminating seam lines with Poisson editing in complex relative radiometric normalization mosaicking scenarios

Jun 14, 2021
Shiqi Liu, Jie Lian, Xuchen Zhan, Cong Liu, Yuze Tian, Hongwei Duan

Viaarxiv icon

Discovering Influential Factors in Variational Autoencoder

Sep 06, 2018
Shiqi Liu, Jingxin Liu, Qian Zhao, Xiangyong Cao, Huibin Li, Hongying Meng, Sheng Liu, Deyu Meng

Figure 1 for Discovering Influential Factors in Variational Autoencoder
Figure 2 for Discovering Influential Factors in Variational Autoencoder
Figure 3 for Discovering Influential Factors in Variational Autoencoder
Figure 4 for Discovering Influential Factors in Variational Autoencoder
Viaarxiv icon

Understanding Self-Paced Learning under Concave Conjugacy Theory

May 21, 2018
Shiqi Liu, Zilu Ma, Deyu Meng

Viaarxiv icon

On Convergence Property of Implicit Self-paced Objective

Mar 29, 2017
Zilu Ma, Shiqi Liu, Deyu Meng

Viaarxiv icon