Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MVP: Multi-task Supervised Pre-training for Natural Language GenerationTianyi Tang , Junyi Li , Wayne Xin Zhao , Ji-Rong Wen


   Access Paper or Ask Questions

Towards Unified Conversational Recommender Systems via Knowledge-Enhanced Prompt LearningXiaolei Wang , Kun Zhou , Ji-Rong Wen , Wayne Xin Zhao

* Accepted by KDD 2022. Code: https://github.com/RUCAIBox/UniCRS 

   Access Paper or Ask Questions

RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation LibraryWayne Xin Zhao , Yupeng Hou , Xingyu Pan , Chen Yang , Zeyu Zhang , Zihan Lin , Jingsen Zhang , Shuqing Bian , Jiakai Tang , Wenqi Sun , Yushuo Chen , Lanling Xu , Gaowei Zhang , Zhen Tian , Changxin Tian , Shanlei Mu , Xinyan Fan , Xu Chen , Ji-Rong Wen

* A new version of recommendation toolkit -- RecBole 

   Access Paper or Ask Questions

JiuZhang: A Chinese Pre-trained Language Model for Mathematical Problem UnderstandingWayne Xin Zhao , Kun Zhou , Zheng Gong , Beichen Zhang , Yuanhang Zhou , Jing Sha , Zhigang Chen , Shijin Wang , Cong Liu , Ji-Rong Wen

* 11 pages, Accepted by KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Universal Sequence Representation Learning for Recommender SystemsYupeng Hou , Shanlei Mu , Wayne Xin Zhao , Yaliang Li , Bolin Ding , Ji-Rong Wen

* Accepted by KDD 2022 Research Track 

   Access Paper or Ask Questions

Feature-aware Diversified Re-ranking with Disentangled Representations for Relevant RecommendationZihan Lin , Hui Wang , Jingshu Mao , Wayne Xin Zhao , Cheng Wang , Peng Jiang , Ji-Rong Wen

* 10 pages, 5 figures, Accepted by SIGKDD 2022 Applied Data Science Track 

   Access Paper or Ask Questions

Negative Sampling for Contrastive Representation Learning: A ReviewLanling Xu , Jianxun Lian , Wayne Xin Zhao , Ming Gong , Linjun Shou , Daxin Jiang , Xing Xie , Ji-Rong Wen

* 6 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Learning to Transfer Prompts for Text GenerationJunyi Li , Tianyi Tang , Jian-Yun Nie , Ji-Rong Wen , Wayne Xin Zhao

* Accepted by NAACL 2022 main conference (Long Paper) 

   Access Paper or Ask Questions

Great Truths are Always Simple: A Rather Simple Knowledge Encoder for Enhancing the Commonsense Reasoning Capacity of Pre-Trained ModelsJinhao Jiang , Kun Zhou , Wayne Xin Zhao , Ji-Rong Wen

* 12 pages, NAACL-Findings-2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>