Alert button
Picture for Ming-Ming Cheng

Ming-Ming Cheng

Alert button

Fine-Grained Knowledge Selection and Restoration for Non-Exemplar Class Incremental Learning

Dec 20, 2023
Jiang-Tian Zhai, Xialei Liu, Lu Yu, Ming-Ming Cheng

Viaarxiv icon

Faster Diffusion: Rethinking the Role of UNet Encoder in Diffusion Models

Dec 15, 2023
Senmao Li, Taihang Hu, Fahad Shahbaz Khan, Linxuan Li, Shiqi Yang, Yaxing Wang, Ming-Ming Cheng, Jian Yang

Figure 1 for Faster Diffusion: Rethinking the Role of UNet Encoder in Diffusion Models
Figure 2 for Faster Diffusion: Rethinking the Role of UNet Encoder in Diffusion Models
Figure 3 for Faster Diffusion: Rethinking the Role of UNet Encoder in Diffusion Models
Figure 4 for Faster Diffusion: Rethinking the Role of UNet Encoder in Diffusion Models
Viaarxiv icon

A Decoupled Spatio-Temporal Framework for Skeleton-based Action Segmentation

Dec 10, 2023
Yunheng Li, Zhongyu Li, Shanghua Gao, Qilong Wang, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng

Viaarxiv icon

PhotoMaker: Customizing Realistic Human Photos via Stacked ID Embedding

Dec 07, 2023
Zhen Li, Mingdeng Cao, Xintao Wang, Zhongang Qi, Ming-Ming Cheng, Ying Shan

Viaarxiv icon

TeMO: Towards Text-Driven 3D Stylization for Multi-Object Meshes

Dec 07, 2023
Xuying Zhang, Bo-Wen Yin, Yuming Chen, Zheng Lin, Yunheng Li, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng

Figure 1 for TeMO: Towards Text-Driven 3D Stylization for Multi-Object Meshes
Figure 2 for TeMO: Towards Text-Driven 3D Stylization for Multi-Object Meshes
Figure 3 for TeMO: Towards Text-Driven 3D Stylization for Multi-Object Meshes
Figure 4 for TeMO: Towards Text-Driven 3D Stylization for Multi-Object Meshes
Viaarxiv icon

Class Incremental Learning with Pre-trained Vision-Language Models

Oct 31, 2023
Xialei Liu, Xusheng Cao, Haori Lu, Jia-wen Xiao, Andrew D. Bagdanov, Ming-Ming Cheng

Figure 1 for Class Incremental Learning with Pre-trained Vision-Language Models
Figure 2 for Class Incremental Learning with Pre-trained Vision-Language Models
Figure 3 for Class Incremental Learning with Pre-trained Vision-Language Models
Figure 4 for Class Incremental Learning with Pre-trained Vision-Language Models
Viaarxiv icon

Zone Evaluation: Revealing Spatial Bias in Object Detection

Oct 20, 2023
Zhaohui Zheng, Yuming Chen, Qibin Hou, Xiang Li, Ping Wang, Ming-Ming Cheng

Figure 1 for Zone Evaluation: Revealing Spatial Bias in Object Detection
Figure 2 for Zone Evaluation: Revealing Spatial Bias in Object Detection
Figure 3 for Zone Evaluation: Revealing Spatial Bias in Object Detection
Figure 4 for Zone Evaluation: Revealing Spatial Bias in Object Detection
Viaarxiv icon

Enhancing Representations through Heterogeneous Self-Supervised Learning

Oct 08, 2023
Zhong-Yu Li, Bo-Wen Yin, Shanghua Gao, Yongxiang Liu, Li Liu, Ming-Ming Cheng

Figure 1 for Enhancing Representations through Heterogeneous Self-Supervised Learning
Figure 2 for Enhancing Representations through Heterogeneous Self-Supervised Learning
Figure 3 for Enhancing Representations through Heterogeneous Self-Supervised Learning
Figure 4 for Enhancing Representations through Heterogeneous Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation

Oct 08, 2023
Yu-Huan Wu, Shi-Chen Zhang, Yun Liu, Le Zhang, Xin Zhan, Daquan Zhou, Jiashi Feng, Ming-Ming Cheng, Liangli Zhen

Figure 1 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 2 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 3 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Figure 4 for Low-Resolution Self-Attention for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

DFormer: Rethinking RGBD Representation Learning for Semantic Segmentation

Sep 18, 2023
Bowen Yin, Xuying Zhang, Zhongyu Li, Li Liu, Ming-Ming Cheng, Qibin Hou

Figure 1 for DFormer: Rethinking RGBD Representation Learning for Semantic Segmentation
Figure 2 for DFormer: Rethinking RGBD Representation Learning for Semantic Segmentation
Figure 3 for DFormer: Rethinking RGBD Representation Learning for Semantic Segmentation
Figure 4 for DFormer: Rethinking RGBD Representation Learning for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon