Alert button
Picture for Yuxiang Yang

Yuxiang Yang

Alert button

APTv2: Benchmarking Animal Pose Estimation and Tracking with a Large-scale Dataset and Beyond

Dec 25, 2023
Yuxiang Yang, Yingqi Deng, Yufei Xu, Jing Zhang

Viaarxiv icon

Flexible Error Mitigation of Quantum Processes with Data Augmentation Empowered Neural Model

Nov 03, 2023
Manwen Liao, Yan Zhu, Giulio Chiribella, Yuxiang Yang

Viaarxiv icon

Active Neural Topological Mapping for Multi-Agent Exploration

Nov 01, 2023
Xinyi Yang, Yuxiang Yang, Chao Yu, Jiayu Chen, Jingchen Yu, Haibing Ren, Huazhong Yang, Yu Wang

Viaarxiv icon

FP8-LM: Training FP8 Large Language Models

Oct 27, 2023
Houwen Peng, Kan Wu, Yixuan Wei, Guoshuai Zhao, Yuxiang Yang, Ze Liu, Yifan Xiong, Ziyue Yang, Bolin Ni, Jingcheng Hu, Ruihang Li, Miaosen Zhang, Chen Li, Jia Ning, Ruizhe Wang, Zheng Zhang, Shuguang Liu, Joe Chau, Han Hu, Peng Cheng

Figure 1 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 2 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 3 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 4 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Viaarxiv icon

BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Bird's-Eye View

Sep 12, 2023
Yuxiang Yang, Yingqi Deng, Jiahao Nie, Jing Zhang

Figure 1 for BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Bird's-Eye View
Figure 2 for BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Bird's-Eye View
Figure 3 for BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Bird's-Eye View
Figure 4 for BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Bird's-Eye View
Viaarxiv icon

BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Birds's-Eye-View

Sep 08, 2023
Yuxiang Yang, Yingqi Deng, Jiahao Nie, Jing Zhang

Figure 1 for BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Birds's-Eye-View
Figure 2 for BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Birds's-Eye-View
Figure 3 for BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Birds's-Eye-View
Figure 4 for BEVTrack: A Simple Baseline for 3D Single Object Tracking in Birds's-Eye-View
Viaarxiv icon

BEVTrack: A Simple Baseline for Point Cloud Tracking in Bird's-Eye-View

Sep 05, 2023
Yuxiang Yang, Yingqi Deng, Jiahao Nie, Jing Zhang

Figure 1 for BEVTrack: A Simple Baseline for Point Cloud Tracking in Bird's-Eye-View
Figure 2 for BEVTrack: A Simple Baseline for Point Cloud Tracking in Bird's-Eye-View
Figure 3 for BEVTrack: A Simple Baseline for Point Cloud Tracking in Bird's-Eye-View
Figure 4 for BEVTrack: A Simple Baseline for Point Cloud Tracking in Bird's-Eye-View
Viaarxiv icon

CAJun: Continuous Adaptive Jumping using a Learned Centroidal Controller

Jun 16, 2023
Yuxiang Yang, Guanya Shi, Xiangyun Meng, Wenhao Yu, Tingnan Zhang, Jie Tan, Byron Boots

Figure 1 for CAJun: Continuous Adaptive Jumping using a Learned Centroidal Controller
Figure 2 for CAJun: Continuous Adaptive Jumping using a Learned Centroidal Controller
Figure 3 for CAJun: Continuous Adaptive Jumping using a Learned Centroidal Controller
Figure 4 for CAJun: Continuous Adaptive Jumping using a Learned Centroidal Controller
Viaarxiv icon

OSP2B: One-Stage Point-to-Box Network for 3D Siamese Tracking

Apr 23, 2023
Jiahao Nie, Zhiwei He, Yuxiang Yang, Zhengyi Bao, Mingyu Gao, Jing Zhang

Figure 1 for OSP2B: One-Stage Point-to-Box Network for 3D Siamese Tracking
Figure 2 for OSP2B: One-Stage Point-to-Box Network for 3D Siamese Tracking
Figure 3 for OSP2B: One-Stage Point-to-Box Network for 3D Siamese Tracking
Figure 4 for OSP2B: One-Stage Point-to-Box Network for 3D Siamese Tracking
Viaarxiv icon

Continuous Versatile Jumping Using Learned Action Residuals

Apr 17, 2023
Yuxiang Yang, Xiangyun Meng, Wenhao Yu, Tingnan Zhang, Jie Tan, Byron Boots

Figure 1 for Continuous Versatile Jumping Using Learned Action Residuals
Figure 2 for Continuous Versatile Jumping Using Learned Action Residuals
Figure 3 for Continuous Versatile Jumping Using Learned Action Residuals
Figure 4 for Continuous Versatile Jumping Using Learned Action Residuals
Viaarxiv icon