Alert button
Picture for Hao Sun

Hao Sun

Alert button

Retrieval-Augmented Thought Process as Sequential Decision Making

Feb 12, 2024
Thomas Pouplin, Hao Sun, Samuel Holt, Mihaela van der Schaar

Viaarxiv icon

Dense Reward for Free in Reinforcement Learning from Human Feedback

Feb 01, 2024
Alex J. Chan, Hao Sun, Samuel Holt, Mihaela van der Schaar

Viaarxiv icon

Memory-Inspired Temporal Prompt Interaction for Text-Image Classification

Jan 26, 2024
Xinyao Yu, Hao Sun, Ziwei Niu, Rui Qin, Zhenjia Bai, Yen-Wei Chen, Lanfen Lin

Viaarxiv icon

TR-DETR: Task-Reciprocal Transformer for Joint Moment Retrieval and Highlight Detection

Jan 05, 2024
Hao Sun, Mingyao Zhou, Wenjing Chen, Wei Xie

Viaarxiv icon

Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection

Dec 14, 2023
Hao Sun, Hengyi Cai, Bo Wang, Yingyan Hou, Xiaochi Wei, Shuaiqiang Wang, Yan Zhang, Dawei Yin

Figure 1 for Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection
Figure 2 for Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection
Figure 3 for Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection
Figure 4 for Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection
Viaarxiv icon

Unveiling the Implicit Toxicity in Large Language Models

Nov 29, 2023
Jiaxin Wen, Pei Ke, Hao Sun, Zhexin Zhang, Chengfei Li, Jinfeng Bai, Minlie Huang

Viaarxiv icon

Robust Domain Misinformation Detection via Multi-modal Feature Alignment

Nov 24, 2023
Hui Liu, Wenya Wang, Hao Sun, Anderson Rocha, Haoliang Li

Viaarxiv icon

When is Off-Policy Evaluation Useful? A Data-Centric Perspective

Nov 23, 2023
Hao Sun, Alex J. Chan, Nabeel Seedat, Alihan Hüyük, Mihaela van der Schaar

Figure 1 for When is Off-Policy Evaluation Useful? A Data-Centric Perspective
Figure 2 for When is Off-Policy Evaluation Useful? A Data-Centric Perspective
Figure 3 for When is Off-Policy Evaluation Useful? A Data-Centric Perspective
Figure 4 for When is Off-Policy Evaluation Useful? A Data-Centric Perspective
Viaarxiv icon

AI-accelerated Discovery of Altermagnetic Materials

Nov 13, 2023
Ze-Feng Gao, Shuai Qu, Bocheng Zeng, Yang Liu, Ji-Rong Wen, Hao Sun, Peng-Jie Guo, Zhong-Yi Lu

Figure 1 for AI-accelerated Discovery of Altermagnetic Materials
Figure 2 for AI-accelerated Discovery of Altermagnetic Materials
Figure 3 for AI-accelerated Discovery of Altermagnetic Materials
Figure 4 for AI-accelerated Discovery of Altermagnetic Materials
Viaarxiv icon