Alert button
Picture for Min Yang

Min Yang

Alert button

3D Geometry-aware Deformable Gaussian Splatting for Dynamic View Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2024
Zhicheng Lu, Xiang Guo, Le Hui, Tianrui Chen, Min Yang, Xiao Tang, Feng Zhu, Yuchao Dai

Viaarxiv icon

COIG-CQIA: Quality is All You Need for Chinese Instruction Fine-tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yuelin Bai, Xinrun Du, Yiming Liang, Yonggang Jin, Ziqiang Liu, Junting Zhou, Tianyu Zheng, Xincheng Zhang, Nuo Ma, Zekun Wang, Ruibin Yuan, Haihong Wu, Hongquan Lin, Wenhao Huang, Jiajun Zhang, Wenhu Chen, Chenghua Lin, Jie Fu, Min Yang, Shiwen Ni, Ge Zhang

Viaarxiv icon

CLHA: A Simple yet Effective Contrastive Learning Framework for Human Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Feiteng Fang, Liang Zhu, Min Yang, Xi Feng, Jinchang Hou, Qixuan Zhao, Chengming Li, Xiping Hu, Ruifeng Xu

Viaarxiv icon

A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Fuqiang Niu, Min Yang, Ang Li, Baoquan Zhang, Xiaojiang Peng, Bowen Zhang

Figure 1 for A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection
Figure 2 for A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection
Figure 3 for A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection
Figure 4 for A Challenge Dataset and Effective Models for Conversational Stance Detection
Viaarxiv icon

QuantumLeak: Stealing Quantum Neural Networks from Cloud-based NISQ Machines

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Zhenxiao Fu, Min Yang, Cheng Chu, Yilun Xu, Gang Huang, Fan Chen

Figure 1 for QuantumLeak: Stealing Quantum Neural Networks from Cloud-based NISQ Machines
Figure 2 for QuantumLeak: Stealing Quantum Neural Networks from Cloud-based NISQ Machines
Figure 3 for QuantumLeak: Stealing Quantum Neural Networks from Cloud-based NISQ Machines
Figure 4 for QuantumLeak: Stealing Quantum Neural Networks from Cloud-based NISQ Machines
Viaarxiv icon

Data Interpreter: An LLM Agent For Data Science

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Sirui Hong, Yizhang Lin, Bang Liu, Bangbang Liu, Binhao Wu, Danyang Li, Jiaqi Chen, Jiayi Zhang, Jinlin Wang, Li Zhang, Lingyao Zhang, Min Yang, Mingchen Zhuge, Taicheng Guo, Tuo Zhou, Wei Tao, Wenyi Wang, Xiangru Tang, Xiangtao Lu, Xiawu Zheng, Xinbing Liang, Yaying Fei, Yuheng Cheng, Zongze Xu, Chenglin Wu

Viaarxiv icon

MoZIP: A Multilingual Benchmark to Evaluate Large Language Models in Intellectual Property

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Shiwen Ni, Minghuan Tan, Yuelin Bai, Fuqiang Niu, Min Yang, Bowen Zhang, Ruifeng Xu, Xiaojun Chen, Chengming Li, Xiping Hu, Ye Li, Jianping Fan

Viaarxiv icon