Alert button
Picture for Xiaohuan Zhou

Xiaohuan Zhou

Alert button

AIR-Bench: Benchmarking Large Audio-Language Models via Generative Comprehension

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Qian Yang, Jin Xu, Wenrui Liu, Yunfei Chu, Ziyue Jiang, Xiaohuan Zhou, Yichong Leng, Yuanjun Lv, Zhou Zhao, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Qwen-Audio: Advancing Universal Audio Understanding via Unified Large-Scale Audio-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Yunfei Chu, Jin Xu, Xiaohuan Zhou, Qian Yang, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Jiaming Wang, Zhihao Du, Qian Chen, Yunfei Chu, Zhifu Gao, Zerui Li, Kai Hu, Xiaohuan Zhou, Jin Xu, Ziyang Ma, Wen Wang, Siqi Zheng, Chang Zhou, Zhijie Yan, Shiliang Zhang

Figure 1 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 2 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 3 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 4 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Peng Wang, Shijie Wang, Junyang Lin, Shuai Bai, Xiaohuan Zhou, Jingren Zhou, Xinggang Wang, Chang Zhou

Figure 1 for ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities
Figure 2 for ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities
Figure 3 for ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities
Figure 4 for ONE-PEACE: Exploring One General Representation Model Toward Unlimited Modalities
Viaarxiv icon

OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2022
Jinze Bai, Rui Men, Hao Yang, Xuancheng Ren, Kai Dang, Yichang Zhang, Xiaohuan Zhou, Peng Wang, Sinan Tan, An Yang, Zeyu Cui, Yu Han, Shuai Bai, Wenbin Ge, Jianxin Ma, Junyang Lin, Jingren Zhou, Chang Zhou

Figure 1 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 2 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 3 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 4 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Viaarxiv icon

MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2022
Xiaohuan Zhou, Jiaming Wang, Zeyu Cui, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Jingren Zhou, Chang Zhou

Figure 1 for MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition
Figure 2 for MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition
Figure 3 for MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition
Figure 4 for MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition
Viaarxiv icon

Contextual Expressive Text-to-Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2022
Jianhong Tu, Zeyu Cui, Xiaohuan Zhou, Siqi Zheng, Kai Hu, Ju Fan, Chang Zhou

Figure 1 for Contextual Expressive Text-to-Speech
Figure 2 for Contextual Expressive Text-to-Speech
Figure 3 for Contextual Expressive Text-to-Speech
Viaarxiv icon

Speech2Slot: An End-to-End Knowledge-based Slot Filling from Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2021
Pengwei Wang, Xin Ye, Xiaohuan Zhou, Jinghui Xie, Hao Wang

Figure 1 for Speech2Slot: An End-to-End Knowledge-based Slot Filling from Speech
Figure 2 for Speech2Slot: An End-to-End Knowledge-based Slot Filling from Speech
Figure 3 for Speech2Slot: An End-to-End Knowledge-based Slot Filling from Speech
Figure 4 for Speech2Slot: An End-to-End Knowledge-based Slot Filling from Speech
Viaarxiv icon

xDeepFM: Combining Explicit and Implicit Feature Interactions for Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2018
Jianxun Lian, Xiaohuan Zhou, Fuzheng Zhang, Zhongxia Chen, Xing Xie, Guangzhong Sun

Figure 1 for xDeepFM: Combining Explicit and Implicit Feature Interactions for Recommender Systems
Figure 2 for xDeepFM: Combining Explicit and Implicit Feature Interactions for Recommender Systems
Figure 3 for xDeepFM: Combining Explicit and Implicit Feature Interactions for Recommender Systems
Figure 4 for xDeepFM: Combining Explicit and Implicit Feature Interactions for Recommender Systems
Viaarxiv icon