Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhou Zhao

High-Speed and High-Quality Text-to-Lip Generation


Jul 14, 2021
Jinglin Liu, Zhiying Zhu, Yi Ren, Zhou Zhao

* Author draft 

  Access Paper or Ask Questions

EMOVIE: A Mandarin Emotion Speech Dataset with a Simple Emotional Text-to-Speech Model


Jun 17, 2021
Chenye Cui, Yi Ren, Jinglin Liu, Feiyang Chen, Rongjie Huang, Ming Lei, Zhou Zhao

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

WSRGlow: A Glow-based Waveform Generative Model for Audio Super-Resolution


Jun 16, 2021
Kexun Zhang, Yi Ren, Changliang Xu, Zhou Zhao

* Accepted by INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization


Jun 02, 2021
Zhu Zhang, Chang Zhou, Jianxin Ma, Zhijie Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Zhou Zhao

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DiffSinger: Singing Voice Synthesis via Shallow Diffusion Mechanism


May 30, 2021
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Feiyang Chen, Peng Liu, Zhou Zhao

* acoustic model, singing voice synthesis, text to speech, diffusion model, shallow diffusion 

  Access Paper or Ask Questions

DiffSinger: Diffusion Acoustic Model for Singing Voice Synthesis


May 06, 2021
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Feiyang Chen, Peng Liu, Zhou Zhao

* Acoustic Model; Shallow Diffusion Mechanism 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling High-order Interactions across Multi-interests for Micro-video Reommendation


Apr 01, 2021
Dong Yao, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Wenyan Fan, Jieming Zhu, Xiuqiang He, Fei Wu

* accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MGD-GAN: Text-to-Pedestrian generation through Multi-Grained Discrimination


Oct 02, 2020
Shengyu Zhang, Donghui Wang, Zhou Zhao, Siliang Tang, Di Xie, Fei Wu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Aware Multi-Branch Relation Networks for Spatio-Temporal Video Grounding


Aug 22, 2020
Zhu Zhang, Zhou Zhao, Zhijie Lin, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Two-Branch Proposal Networks for Weakly-Supervised Moment Retrieval in Videos


Aug 19, 2020
Zhu Zhang, Zhijie Lin, Zhou Zhao, Jieming Zhu, Xiuqiang He

* ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PopMAG: Pop Music Accompaniment Generation


Aug 18, 2020
Yi Ren, Jinzheng He, Xu Tan, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACM-MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DeVLBert: Learning Deconfounded Visio-Linguistic Representations


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Tan Jiang, Tan Wang, Kun Kuang, Zhou Zhao, Jianke Zhu, Jin Yu, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 4 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Poet: Product-oriented Video Captioner for E-commerce


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 3 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

FastLR: Non-Autoregressive Lipreading Model with Integrate-and-Fire


Aug 07, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Zhou Zhao, Chen Zhang, Baoxing Huai, Jing Yuan

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSinger: Singing Voice Synthesis with Data Mined From the Web


Jul 15, 2020
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Jian Luan, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD2020 research track 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Information Integration Modeling Framework for Video Titling


Jun 24, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Tan Jiang, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 11 pages, 6 figures, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech


Jun 22, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Xu Tan, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text-to-Speech


Jun 08, 2020
Yi Ren, Chenxu Hu, Tao Qin, Sheng Zhao, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Generic Network Compression Framework for Sequential Recommender Systems


May 26, 2020
Yang Sun, Fajie Yuan, Min Yang, Guoao Wei, Zhou Zhao, Duo Liu

* Accepted by SIGIR2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Study of Non-autoregressive Model for Sequence Generation


May 11, 2020
Yi Ren, Jinglin Liu, Xu Tan, Zhou Zhao, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Grounded and Controllable Image Completion by Incorporating Lexical Semantics


Feb 29, 2020
Shengyu Zhang, Tan Jiang, Qinghao Huang, Ziqi Tan, Zhou Zhao, Siliang Tang, Jin Yu, Hongxia Yang, Yi Yang, Fei Wu

* 9 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Where Does It Exist: Spatio-Temporal Video Grounding for Multi-Form Sentences


Feb 25, 2020
Zhu Zhang, Zhou Zhao, Yang Zhao, Qi Wang, Huasheng Liu, Lianli Gao

* This paper is accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Hierarchical Attention Network for Query-Focused Video Summarization


Feb 15, 2020
Shuwen Xiao, Zhou Zhao, Zijian Zhang, Xiaohui Yan, Min Yang

* Accepted by AAAI 2020 Conference 

  Access Paper or Ask Questions