Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhou Zhao

A Chinese Multi-type Complex Questions Answering Dataset over Wikidata


Nov 11, 2021
Jianyun Zou, Min Yang, Lichao Zhang, Yechen Xu, Qifan Pan, Fengqing Jiang, Ran Qin, Shushu Wang, Yifan He, Songfang Huang, Zhou Zhao

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SingGAN: Generative Adversarial Network For High-Fidelity Singing Voice Generation


Oct 26, 2021
Feiyang Chen, Rongjie Huang, Chenye Cui, Yi Ren, Jinglin Liu, Zhou Zhao

* vocoder, generative adversarial network, singing voice synthesis 

  Access Paper or Ask Questions

FedSpeech: Federated Text-to-Speech with Continual Learning


Oct 14, 2021
Ziyue Jiang, Yi Ren, Ming Lei, Zhou Zhao

* 2021. Main Track. Pages 3829-3835 
* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-trends Enhanced Dynamic Micro-video Recommendation


Oct 08, 2021
Yujie Lu, Yingxuan Huang, Shengyu Zhang, Wei Han, Hui Chen, Zhou Zhao, Fei Wu

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Prediction on Graphs with Agnostic Distribution Shift


Oct 08, 2021
Shengyu Zhang, Kun Kuang, Jiezhong Qiu, Jin Yu, Zhou Zhao, Hongxia Yang, Zhongfei Zhang, Fei Wu

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Test-time Batch Statistics Calibration for Covariate Shift


Oct 06, 2021
Fuming You, Jingjing Li, Zhou Zhao


  Access Paper or Ask Questions

PortaSpeech: Portable and High-Quality Generative Text-to-Speech


Sep 30, 2021
Yi Ren, Jinglin Liu, Zhou Zhao

* Accepted by NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Why Do We Click: Visual Impression-aware News Recommendation


Sep 26, 2021
Jiahao Xun, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Jieming Zhu, Qi Zhang, Jingjie Li, Xiuqiang He, Xiaofei He, Tat-Seng Chua, Fei Wu

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CauseRec: Counterfactual User Sequence Synthesis for Sequential Recommendation


Sep 11, 2021
Shengyu Zhang, Dong Yao, Zhou Zhao, Tat-seng Chua, Fei Wu

* Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

SimulLR: Simultaneous Lip Reading Transducer with Attention-Guided Adaptive Memory


Aug 31, 2021
Zhijie Lin, Zhou Zhao, Haoyuan Li, Jinglin Liu, Meng Zhang, Xingshan Zeng, Xiaofei He

* ACMMM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

High-Speed and High-Quality Text-to-Lip Generation


Jul 14, 2021
Jinglin Liu, Zhiying Zhu, Yi Ren, Zhou Zhao

* Author draft 

  Access Paper or Ask Questions

EMOVIE: A Mandarin Emotion Speech Dataset with a Simple Emotional Text-to-Speech Model


Jun 17, 2021
Chenye Cui, Yi Ren, Jinglin Liu, Feiyang Chen, Rongjie Huang, Ming Lei, Zhou Zhao

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

WSRGlow: A Glow-based Waveform Generative Model for Audio Super-Resolution


Jun 16, 2021
Kexun Zhang, Yi Ren, Changliang Xu, Zhou Zhao

* Accepted by INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization


Jun 02, 2021
Zhu Zhang, Chang Zhou, Jianxin Ma, Zhijie Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Zhou Zhao

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DiffSinger: Singing Voice Synthesis via Shallow Diffusion Mechanism


May 30, 2021
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Feiyang Chen, Peng Liu, Zhou Zhao

* acoustic model, singing voice synthesis, text to speech, diffusion model, shallow diffusion 

  Access Paper or Ask Questions

DiffSinger: Diffusion Acoustic Model for Singing Voice Synthesis


May 06, 2021
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Feiyang Chen, Peng Liu, Zhou Zhao

* Acoustic Model; Shallow Diffusion Mechanism 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling High-order Interactions across Multi-interests for Micro-video Reommendation


Apr 01, 2021
Dong Yao, Shengyu Zhang, Zhou Zhao, Wenyan Fan, Jieming Zhu, Xiuqiang He, Fei Wu

* accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MGD-GAN: Text-to-Pedestrian generation through Multi-Grained Discrimination


Oct 02, 2020
Shengyu Zhang, Donghui Wang, Zhou Zhao, Siliang Tang, Di Xie, Fei Wu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Aware Multi-Branch Relation Networks for Spatio-Temporal Video Grounding


Aug 22, 2020
Zhu Zhang, Zhou Zhao, Zhijie Lin, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Two-Branch Proposal Networks for Weakly-Supervised Moment Retrieval in Videos


Aug 19, 2020
Zhu Zhang, Zhijie Lin, Zhou Zhao, Jieming Zhu, Xiuqiang He

* ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PopMAG: Pop Music Accompaniment Generation


Aug 18, 2020
Yi Ren, Jinzheng He, Xu Tan, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACM-MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DeVLBert: Learning Deconfounded Visio-Linguistic Representations


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Tan Jiang, Tan Wang, Kun Kuang, Zhou Zhao, Jianke Zhu, Jin Yu, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 4 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Poet: Product-oriented Video Captioner for E-commerce


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 3 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

FastLR: Non-Autoregressive Lipreading Model with Integrate-and-Fire


Aug 07, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Zhou Zhao, Chen Zhang, Baoxing Huai, Jing Yuan

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSinger: Singing Voice Synthesis with Data Mined From the Web


Jul 15, 2020
Yi Ren, Xu Tan, Tao Qin, Jian Luan, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD2020 research track 

  Access Paper or Ask Questions