Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Transferring General Multimodal Pretrained Models to Text Recognition


Dec 19, 2022
Junyang Lin, Xuancheng Ren, Yichang Zhang, Gao Liu, Peng Wang, An Yang, Chang Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models


Dec 08, 2022
Jinze Bai, Rui Men, Hao Yang, Xuancheng Ren, Kai Dang, Yichang Zhang, Xiaohuan Zhou, Peng Wang, Sinan Tan, An Yang, Zeyu Cui, Yu Han, Shuai Bai, Wenbin Ge, Jianxin Ma, Junyang Lin, Jingren Zhou, Chang Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pretrained Diffusion Models for Unified Human Motion Synthesis


Dec 06, 2022
Jianxin Ma, Shuai Bai, Chang Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MMSpeech: Multi-modal Multi-task Encoder-Decoder Pre-training for Speech Recognition


Nov 29, 2022
Xiaohuan Zhou, Jiaming Wang, Zeyu Cui, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Jingren Zhou, Chang Zhou

Add code

* Submitted to ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Contextual Expressive Text-to-Speech


Nov 26, 2022
Jianhong Tu, Zeyu Cui, Xiaohuan Zhou, Siqi Zheng, Kai Hu, Ju Fan, Chang Zhou

Add code

* Submitted to ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Chinese CLIP: Contrastive Vision-Language Pretraining in Chinese


Nov 03, 2022
An Yang, Junshu Pan, Junyang Lin, Rui Men, Yichang Zhang, Jingren Zhou, Chang Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation


Oct 23, 2022
Yulei Niu, Long Chen, Chang Zhou, Hanwang Zhang

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prompt Tuning for Generative Multimodal Pretrained Models


Aug 04, 2022
Hao Yang, Junyang Lin, An Yang, Peng Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Single Stage Virtual Try-on via Deformable Attention Flows


Jul 19, 2022
Shuai Bai, Huiling Zhou, Zhikang Li, Chang Zhou, Hongxia Yang

Add code

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Instance-wise Prompt Tuning for Pretrained Language Models


Jun 04, 2022
Yuezihan Jiang, Hao Yang, Junyang Lin, Hanyu Zhao, An Yang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Zhi Yang, Bin Cui

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>