Alert button
Picture for Qian Yang

Qian Yang

Alert button

A Piece of Theatre: Investigating How Teachers Design LLM Chatbots to Assist Adolescent Cyberbullying Education

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Michael A. Hedderich, Natalie N. Bazarova, Wenting Zou, Ryun Shim, Xinda Ma, Qian Yang

Viaarxiv icon

AIR-Bench: Benchmarking Large Audio-Language Models via Generative Comprehension

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Qian Yang, Jin Xu, Wenrui Liu, Yunfei Chu, Ziyue Jiang, Xiaohuan Zhou, Yichong Leng, Yuanjun Lv, Zhou Zhao, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Leveraging Generative AI for Clinical Evidence Summarization Needs to Achieve Trustworthiness

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2023
Gongbo Zhang, Qiao Jin, Denis Jered McInerney, Yong Chen, Fei Wang, Curtis L. Cole, Qian Yang, Yanshan Wang, Bradley A. Malin, Mor Peleg, Byron C. Wallace, Zhiyong Lu, Chunhua Weng, Yifan Peng

Viaarxiv icon

Qwen-Audio: Advancing Universal Audio Understanding via Unified Large-Scale Audio-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Yunfei Chu, Jin Xu, Xiaohuan Zhou, Qian Yang, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

The Participatory Turn in AI Design: Theoretical Foundations and the Current State of Practice

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Fernando Delgado, Stephen Yang, Michael Madaio, Qian Yang

Viaarxiv icon

Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2023
Ziyue Jiang, Yi Ren, Zhenhui Ye, Jinglin Liu, Chen Zhang, Qian Yang, Shengpeng Ji, Rongjie Huang, Chunfeng Wang, Xiang Yin, Zejun Ma, Zhou Zhao

Figure 1 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 2 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 3 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Figure 4 for Mega-TTS: Zero-Shot Text-to-Speech at Scale with Intrinsic Inductive Bias
Viaarxiv icon

FluentSpeech: Stutter-Oriented Automatic Speech Editing with Context-Aware Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Ziyue Jiang, Qian Yang, Jialong Zuo, Zhenhui Ye, Rongjie Huang, Yi Ren, Zhou Zhao

Figure 1 for FluentSpeech: Stutter-Oriented Automatic Speech Editing with Context-Aware Diffusion Models
Figure 2 for FluentSpeech: Stutter-Oriented Automatic Speech Editing with Context-Aware Diffusion Models
Figure 3 for FluentSpeech: Stutter-Oriented Automatic Speech Editing with Context-Aware Diffusion Models
Figure 4 for FluentSpeech: Stutter-Oriented Automatic Speech Editing with Context-Aware Diffusion Models
Viaarxiv icon

Med-EASi: Finely Annotated Dataset and Models for Controllable Simplification of Medical Texts

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2023
Chandrayee Basu, Rosni Vasu, Michihiro Yasunaga, Qian Yang

Figure 1 for Med-EASi: Finely Annotated Dataset and Models for Controllable Simplification of Medical Texts
Figure 2 for Med-EASi: Finely Annotated Dataset and Models for Controllable Simplification of Medical Texts
Figure 3 for Med-EASi: Finely Annotated Dataset and Models for Controllable Simplification of Medical Texts
Figure 4 for Med-EASi: Finely Annotated Dataset and Models for Controllable Simplification of Medical Texts
Viaarxiv icon

Enhancing Multi-modal and Multi-hop Question Answering via Structured Knowledge and Unified Retrieval-Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2022
Qian Yang, Qian Chen, Wen Wang, Baotian Hu, Min Zhang

Figure 1 for Enhancing Multi-modal and Multi-hop Question Answering via Structured Knowledge and Unified Retrieval-Generation
Figure 2 for Enhancing Multi-modal and Multi-hop Question Answering via Structured Knowledge and Unified Retrieval-Generation
Figure 3 for Enhancing Multi-modal and Multi-hop Question Answering via Structured Knowledge and Unified Retrieval-Generation
Figure 4 for Enhancing Multi-modal and Multi-hop Question Answering via Structured Knowledge and Unified Retrieval-Generation
Viaarxiv icon

Semi-Siamese Network for Robust Change Detection Across Different Domains with Applications to 3D Printing

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2022
Yushuo Niu, Ethan Chadwick, Anson W. K. Ma, Qian Yang

Figure 1 for Semi-Siamese Network for Robust Change Detection Across Different Domains with Applications to 3D Printing
Figure 2 for Semi-Siamese Network for Robust Change Detection Across Different Domains with Applications to 3D Printing
Figure 3 for Semi-Siamese Network for Robust Change Detection Across Different Domains with Applications to 3D Printing
Figure 4 for Semi-Siamese Network for Robust Change Detection Across Different Domains with Applications to 3D Printing
Viaarxiv icon