Alert button
Picture for Jin Xu

Jin Xu

Alert button

AIR-Bench: Benchmarking Large Audio-Language Models via Generative Comprehension

Feb 12, 2024
Qian Yang, Jin Xu, Wenrui Liu, Yunfei Chu, Ziyue Jiang, Xiaohuan Zhou, Yichong Leng, Yuanjun Lv, Zhou Zhao, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

SIG: Speaker Identification in Literature via Prompt-Based Generation

Dec 22, 2023
Zhenlin Su, Liyan Xu, Jin Xu, Jiangnan Li, Mingdu Huangfu

Viaarxiv icon

Best Arm Identification in Batched Multi-armed Bandit Problems

Dec 21, 2023
Shengyu Cao, Simai He, Ruoqing Jiang, Jin Xu, Hongsong Yuan

Viaarxiv icon

Qwen-Audio: Advancing Universal Audio Understanding via Unified Large-Scale Audio-Language Models

Nov 14, 2023
Yunfei Chu, Jin Xu, Xiaohuan Zhou, Qian Yang, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT

Oct 11, 2023
Jiaming Wang, Zhihao Du, Qian Chen, Yunfei Chu, Zhifu Gao, Zerui Li, Kai Hu, Xiaohuan Zhou, Jin Xu, Ziyang Ma, Wen Wang, Siqi Zheng, Chang Zhou, Zhijie Yan, Shiliang Zhang

Figure 1 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 2 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 3 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 4 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Viaarxiv icon

Understanding In-Context Learning from Repetitions

Oct 10, 2023
Jianhao Yan, Jin Xu, Chiyu Song, Chenming Wu, Yafu Li, Yue Zhang

Viaarxiv icon

NP$^2$L: Negative Pseudo Partial Labels Extraction for Graph Neural Networks

Oct 02, 2023
Xinjie Shen, Danyang Wu, Jitao Lu, Junjie Liang, Jin Xu, Feiping Nie

Figure 1 for NP$^2$L: Negative Pseudo Partial Labels Extraction for Graph Neural Networks
Figure 2 for NP$^2$L: Negative Pseudo Partial Labels Extraction for Graph Neural Networks
Figure 3 for NP$^2$L: Negative Pseudo Partial Labels Extraction for Graph Neural Networks
Figure 4 for NP$^2$L: Negative Pseudo Partial Labels Extraction for Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

The Whole Pathological Slide Classification via Weakly Supervised Learning

Jul 12, 2023
Qiehe Sun, Jiawen Li, Jin Xu, Junru Cheng, Tian Guan, Yonghong He

Figure 1 for The Whole Pathological Slide Classification via Weakly Supervised Learning
Figure 2 for The Whole Pathological Slide Classification via Weakly Supervised Learning
Figure 3 for The Whole Pathological Slide Classification via Weakly Supervised Learning
Figure 4 for The Whole Pathological Slide Classification via Weakly Supervised Learning
Viaarxiv icon

Deep Stochastic Processes via Functional Markov Transition Operators

May 24, 2023
Jin Xu, Emilien Dupont, Kaspar Märtens, Tom Rainforth, Yee Whye Teh

Figure 1 for Deep Stochastic Processes via Functional Markov Transition Operators
Figure 2 for Deep Stochastic Processes via Functional Markov Transition Operators
Figure 3 for Deep Stochastic Processes via Functional Markov Transition Operators
Figure 4 for Deep Stochastic Processes via Functional Markov Transition Operators
Viaarxiv icon