Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text Generation


Jun 06, 2022
Jin Xu, Xiaojiang Liu, Jianhao Yan, Deng Cai, Huayang Li, Jian Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Novel Markov Model for Near-Term Railway Delay Prediction


May 21, 2022
Jin Xu, Weiqi Wang, Zheming Gao, Haochen Luo, Qian Wu

* 36 pages, 3 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AGIC: Approximate Gradient Inversion Attack on Federated Learning


Apr 28, 2022
Jin Xu, Chi Hong, Jiyue Huang, Lydia Y. Chen, Jérémie Decouchant


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ECO v1: Towards Event-Centric Opinion Mining


Mar 23, 2022
Ruoxi Xu, Hongyu Lin, Meng Liao, Xianpei Han, Jin Xu, Wei Tan, Yingfei Sun, Le Sun

* Accepted to Findings of ACL2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Procedural Text Understanding via Scene-Wise Evolution


Mar 15, 2022
Jialong Tang, Hongyu Lin, Meng Liao, Yaojie Lu, Xianpei Han, Le Sun, Weijian Xie, Jin Xu

* AAAI 2022 
* 9 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLS: Cross Labeling Supervision for Semi-Supervised Learning


Feb 17, 2022
Yao Yao, Junyi Shen, Jin Xu, Bin Zhong, Li Xiao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hybrid Contrastive Quantization for Efficient Cross-View Video Retrieval


Feb 10, 2022
Jinpeng Wang, Bin Chen, Dongliang Liao, Ziyun Zeng, Gongfu Li, Shu-Tao Xia, Jin Xu

* Accepted to The Web Conference 2022 (WWW'22). 11 pages, 5 tables, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AutoHEnsGNN: Winning Solution to AutoGraph Challenge for KDD Cup 2020


Nov 25, 2021
Jin Xu, Mingjian Chen, Jianqiang Huang, Xingyuan Tang, Ke Hu, Jian Li, Jia Cheng, Jun Lei

* ICDE 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FastCorrect 2: Fast Error Correction on Multiple Candidates for Automatic Speech Recognition


Oct 18, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Rui Wang, Linchen Zhu, Jin Xu, Wenjie Liu, Linquan Liu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Edward Lin, Tie-Yan Liu

* Findings of EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>