Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Prediction Models


Sep 04, 2022
Zhao-Yu Zhang, Xiang-Rong Sheng, Yujing Zhang, Biye Jiang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

* Accepted by CIKM2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Personalized Inter-Task Contrastive Learning for CTR&CVR Joint Estimation


Aug 29, 2022
Zihan Lin, Xuanhua Yang, Shaoguo Liu, Xiaoyu Peng, Wayne Xin Zhao, Liang Wang, Bo Zheng

* 8 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging


Aug 22, 2022
Yujing Zhang, Zhangming Chan, Shuhao Xu, Weijie Bian, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

* Accepted at CIKM 2022, 10 pages. Yujing Zhang and Zhangming Chan contributed equally to this work 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model


Aug 12, 2022
Xiang-Rong Sheng, Jingyue Gao, Yueyao Cheng, Siran Yang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AdaSparse: Learning Adaptively Sparse Structures for Multi-Domain Click-Through Rate Prediction


Jul 01, 2022
Xuanhua Yang, Xiaoyu Peng, Penghui Wei, Shaoguo Liu, Liang Wang, Bo Zheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ROI-Constrained Bidding via Curriculum-Guided Bayesian Reinforcement Learning


Jun 23, 2022
Haozhe Wang, Chao Du, Panyan Fang, Shuo Yuan, Xuming He, Liang Wang, Bo Zheng

* Accepted by SIGKDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Domain Interest Network for Multi-domain Recommendation


Jun 20, 2022
Yuchen Jiang, Qi Li, Han Zhu, Jinbei Yu, Jin Li, Ziru Xu, Huihui Dong, Bo Zheng

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Personalized Bundle Creative Generation with Contrastive Non-Autoregressive Decoding


Jun 09, 2022
Penghui Wei, Shaoguo Liu, Xuanhua Yang, Liang Wang, Bo Zheng

* SIGIR 2022 (short) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Disentangled Representations for Counterfactual Regression via Mutual Information Minimization


Jun 02, 2022
Mingyuan Cheng, Xinru Liao, Quan Liu, Bin Ma, Jian Xu, Bo Zheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>