Alert button
Picture for Bo Zheng

Bo Zheng

Alert button

E^2-LLM: Efficient and Extreme Length Extension of Large Language Models

Jan 18, 2024
Jiaheng Liu, Zhiqi Bai, Yuanxing Zhang, Chenchen Zhang, Yu Zhang, Ge Zhang, Jiakai Wang, Haoran Que, Yukang Chen, Wenbo Su, Tiezheng Ge, Jie Fu, Wenhu Chen, Bo Zheng

Viaarxiv icon

MusicAOG: an Energy-Based Model for Learning and Sampling a Hierarchical Representation of Symbolic Music

Jan 05, 2024
Yikai Qian, Tianle Wang, Xinyi Tong, Xin Jin, Duo Xu, Bo Zheng, Tiezheng Ge, Feng Yu, Song-Chun Zhu

Viaarxiv icon

EMAGE: Towards Unified Holistic Co-Speech Gesture Generation via Masked Audio Gesture Modeling

Jan 02, 2024
Haiyang Liu, Zihao Zhu, Giorgio Becherini, Yichen Peng, Mingyang Su, You Zhou, Naoya Iwamoto, Bo Zheng, Michael J. Black

Viaarxiv icon

Calibration-compatible Listwise Distillation of Privileged Features for CTR Prediction

Dec 14, 2023
Xiaoqiang Gui, Yueyao Cheng, Xiang-Rong Sheng, Yunfeng Zhao, Guoxian Yu, Shuguang Han, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng

Viaarxiv icon

Combating Bilateral Edge Noise for Robust Link Prediction

Nov 02, 2023
Zhanke Zhou, Jiangchao Yao, Jiaxu Liu, Xiawei Guo, Quanming Yao, Li He, Liang Wang, Bo Zheng, Bo Han

Viaarxiv icon

Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation

Oct 24, 2023
Minfang Lu, Yuchen Jiang, Huihui Dong, Qi Li, Ziru Xu, Yuanlin Liu, Lixia Wu, Haoyuan Hu, Han Zhu, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng

Figure 1 for Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation
Figure 2 for Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation
Figure 3 for Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation
Figure 4 for Robust Representation Learning for Unified Online Top-K Recommendation
Viaarxiv icon

OneSeg: Self-learning and One-shot Learning based Single-slice Annotation for 3D Medical Image Segmentation

Sep 24, 2023
Yixuan Wu, Bo Zheng, Jintai Chen, Danny Z. Chen, Jian Wu

Figure 1 for OneSeg: Self-learning and One-shot Learning based Single-slice Annotation for 3D Medical Image Segmentation
Figure 2 for OneSeg: Self-learning and One-shot Learning based Single-slice Annotation for 3D Medical Image Segmentation
Figure 3 for OneSeg: Self-learning and One-shot Learning based Single-slice Annotation for 3D Medical Image Segmentation
Figure 4 for OneSeg: Self-learning and One-shot Learning based Single-slice Annotation for 3D Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Neuro-Symbolic Recommendation Model based on Logic Query

Sep 14, 2023
Maonian Wu, Bang Chen, Shaojun Zhu, Bo Zheng, Wei Peng, Mingyi Zhang

Figure 1 for Neuro-Symbolic Recommendation Model based on Logic Query
Figure 2 for Neuro-Symbolic Recommendation Model based on Logic Query
Figure 3 for Neuro-Symbolic Recommendation Model based on Logic Query
Figure 4 for Neuro-Symbolic Recommendation Model based on Logic Query
Viaarxiv icon

Entire Space Cascade Delayed Feedback Modeling for Effective Conversion Rate Prediction

Aug 09, 2023
Yunfeng Zhao, Xu Yan, Xiaoqiang Gui, Shuguang Han, Xiang-Rong Sheng, Guoxian Yu, Jufeng Chen, Zhao Xu, Bo Zheng

Figure 1 for Entire Space Cascade Delayed Feedback Modeling for Effective Conversion Rate Prediction
Figure 2 for Entire Space Cascade Delayed Feedback Modeling for Effective Conversion Rate Prediction
Viaarxiv icon