Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

UNIMO-3: Multi-granularity Interaction for Vision-Language Representation Learning


May 23, 2023
Hao Yang, Can Gao, Hao Líu, Xinyan Xiao, Yanyan Zhao, Bing Qin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Imbalanced Aircraft Data Anomaly Detection


May 17, 2023
Hao Yang, Junyu Gao, Yuan Yuan, Xuelong Li

Add code

* 10 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Surgical tool classification and localization: results and methods from the MICCAI 2022 SurgToolLoc challenge


May 11, 2023
Aneeq Zia, Kiran Bhattacharyya, Xi Liu, Max Berniker, Ziheng Wang, Rogerio Nespolo, Satoshi Kondo, Satoshi Kasai, Kousuke Hirasawa, Bo Liu, David Austin, Yiheng Wang, Michal Futrega, Jean-Francois Puget, Zhenqiang Li, Yoichi Sato, Ryo Fujii, Ryo Hachiuma, Mana Masuda, Hideo Saito, An Wang, Mengya Xu, Mobarakol Islam, Long Bai, Winnie Pang, Hongliang Ren, Chinedu Nwoye, Luca Sestini, Nicolas Padoy, Maximilian Nielsen, Samuel Schüttler, Thilo Sentker, Hümeyra Husseini, Ivo Baltruschat, Rüdiger Schmitz, René Werner, Aleksandr Matsun, Mugariya Farooq, Numan Saaed, Jose Renato Restom Viera, Mohammad Yaqub, Neil Getty, Fangfang Xia, Zixuan Zhao, Xiaotian Duan, Xing Yao, Ange Lou, Hao Yang, Jintong Han, Jack Noble, Jie Ying Wu, Tamer Abdulbaki Alshirbaji, Nour Aldeen Jalal, Herag Arabian, Ning Ding, Knut Moeller, Weiliang Chen, Quan He, Lena Maier-Hein, Danail Stoyanov, Stefanie Speidel, Anthony Jarc

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Musketeer (All for One, and One for All): A Generalist Vision-Language Model with Task Explanation Prompts


May 11, 2023
Zhaoyang Zhang, Yantao Shen, Kunyu Shi, Zhaowei Cai, Jun Fang, Siqi Deng, Hao Yang, Davide Modolo, Zhuowen Tu, Stefano Soatto

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Grounding Classical Task Planners via Vision-Language Models


Apr 17, 2023
Xiaohan Zhang, Yan Ding, Saeid Amiri, Hao Yang, Andy Kaminski, Chad Esselink, Shiqi Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Context-aware Domain Adaptation for Time Series Anomaly Detection


Apr 15, 2023
Kwei-Herng Lai, Lan Wang, Huiyuan Chen, Kaixiong Zhou, Fei Wang, Hao Yang, Xia Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Few-shot Class-incremental Learning for Cross-domain Disease Classification


Apr 12, 2023
Hao Yang, Weijian Huang, Jiarun Liu, Cheng Li, Shanshan Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

InterFormer: Real-time Interactive Image Segmentation


Apr 06, 2023
You Huang, Hao Yang, Ke Sun, Shengchuan Zhang, Guannan Jiang, Rongrong Ji, Liujuan Cao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

ContraNeRF: Generalizable Neural Radiance Fields for Synthetic-to-real Novel View Synthesis via Contrastive Learning


Mar 30, 2023
Hao Yang, Lanqing Hong, Aoxue Li, Tianyang Hu, Zhenguo Li, Gim Hee Lee, Liwei Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>