Alert button
Picture for Yunfei Chu

Yunfei Chu

Alert button

AIR-Bench: Benchmarking Large Audio-Language Models via Generative Comprehension

Feb 12, 2024
Qian Yang, Jin Xu, Wenrui Liu, Yunfei Chu, Ziyue Jiang, Xiaohuan Zhou, Yichong Leng, Yuanjun Lv, Zhou Zhao, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

An Adaptive Framework of Geographical Group-Specific Network on O2O Recommendation

Dec 28, 2023
Luo Ji, Jiayu Mao, Hailong Shi, Qian Li, Yunfei Chu, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

Qwen-Audio: Advancing Universal Audio Understanding via Unified Large-Scale Audio-Language Models

Nov 14, 2023
Yunfei Chu, Jin Xu, Xiaohuan Zhou, Qian Yang, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT

Oct 11, 2023
Jiaming Wang, Zhihao Du, Qian Chen, Yunfei Chu, Zhifu Gao, Zerui Li, Kai Hu, Xiaohuan Zhou, Jin Xu, Ziyang Ma, Wen Wang, Siqi Zheng, Chang Zhou, Zhijie Yan, Shiliang Zhang

Figure 1 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 2 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 3 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Figure 4 for LauraGPT: Listen, Attend, Understand, and Regenerate Audio with GPT
Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited

Jun 30, 2022
Chengqiang Lu, Jianwei Zhang, Yunfei Chu, Zhengyu Chen, Jingren Zhou, Fei Wu, Haiqing Chen, Hongxia Yang

Figure 1 for Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited
Figure 2 for Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited
Figure 3 for Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited
Figure 4 for Knowledge Distillation of Transformer-based Language Models Revisited
Viaarxiv icon

Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey

Nov 12, 2021
Jiangchao Yao, Shengyu Zhang, Yang Yao, Feng Wang, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Yunfei Chu, Luo Ji, Kunyang Jia, Tao Shen, Anpeng Wu, Fengda Zhang, Ziqi Tan, Kun Kuang, Chao Wu, Fei Wu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

Figure 1 for Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey
Figure 2 for Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey
Figure 3 for Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey
Viaarxiv icon

Dynamic Sequential Graph Learning for Click-Through Rate Prediction

Sep 26, 2021
Yunfei Chu, Xiaofu Chang, Kunyang Jia, Jingzhen Zhou, Hongxia Yang

Figure 1 for Dynamic Sequential Graph Learning for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for Dynamic Sequential Graph Learning for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for Dynamic Sequential Graph Learning for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for Dynamic Sequential Graph Learning for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning

May 17, 2021
Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuang Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofeng He, Le Song, Jingren Zhou, Hongxia Yang

Figure 1 for TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning
Figure 2 for TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning
Figure 3 for TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning
Figure 4 for TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning
Viaarxiv icon