Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Sketch and Refine: Towards Faithful and Informative Table-to-Text GenerationPeng Wang , Junyang Lin , An Yang , Chang Zhou , Yichang Zhang , Jingren Zhou , Hongxia Yang

* 13 pages, 2 figures. Accepted in ACL2021 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal PretrainerJunyang Lin , Rui Men , An Yang , Chang Zhou , Ming Ding , Yichang Zhang , Peng Wang , Ang Wang , Le Jiang , Xianyan Jia , Jie Zhang , Jianwei Zhang , Xu Zou , Zhikang Li , Xiaodong Deng , Jie Liu , Jinbao Xue , Huiling Zhou , Jianxin Ma , Jin Yu , Yong Li , Wei Lin , Jingren Zhou , Jie Tang , Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Meta-KD: A Meta Knowledge Distillation Framework for Language Model Compression across DomainsHaojie Pan , Chengyu Wang , Minghui Qiu , Yichang Zhang , Yaliang Li , Jun Huang


   Access Paper or Ask Questions

Graph-based Multi-hop Reasoning for Long Text GenerationLiang Zhao , Jingjing Xu , Junyang Lin , Yichang Zhang , Hongxia Yang , Xu Sun


   Access Paper or Ask Questions

InterBERT: Vision-and-Language Interaction for Multi-modal PretrainingJunyang Lin , An Yang , Yichang Zhang , Jie Liu , Jingren Zhou , Hongxia Yang

* 11 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Knowledge-Based Recommender Dialog SystemQibin Chen , Junyang Lin , Yichang Zhang , Ming Ding , Yukuo Cen , Hongxia Yang , Jie Tang

* To appear in EMNLP 2019 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Knowledge-Based Personalized Product Description Generation in E-commerceQibin Chen , Junyang Lin , Yichang Zhang , Hongxia Yang , Jingren Zhou , Jie Tang

* Accepted to KDD 2019. Website: https://sites.google.com/view/kobe2019 

   Access Paper or Ask Questions