Alert button
Picture for Jinze Bai

Jinze Bai

Alert button

Qwen Technical Report

Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond

Sep 14, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 2 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 3 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 4 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Viaarxiv icon

TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models

Sep 04, 2023
Shuai Bai, Shusheng Yang, Jinze Bai, Peng Wang, Xingxuan Zhang, Junyang Lin, Xinggang Wang, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models
Figure 2 for TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models
Figure 3 for TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models
Figure 4 for TouchStone: Evaluating Vision-Language Models by Language Models
Viaarxiv icon

Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities

Aug 24, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 2 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 3 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 4 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Viaarxiv icon

OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models

Dec 08, 2022
Jinze Bai, Rui Men, Hao Yang, Xuancheng Ren, Kai Dang, Yichang Zhang, Xiaohuan Zhou, Peng Wang, Sinan Tan, An Yang, Zeyu Cui, Yu Han, Shuai Bai, Wenbin Ge, Jianxin Ma, Junyang Lin, Jingren Zhou, Chang Zhou

Figure 1 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 2 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 3 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 4 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Viaarxiv icon

M6-10T: A Sharing-Delinking Paradigm for Efficient Multi-Trillion Parameter Pretraining

Oct 25, 2021
Junyang Lin, An Yang, Jinze Bai, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang

Figure 1 for M6-10T: A Sharing-Delinking Paradigm for Efficient Multi-Trillion Parameter Pretraining
Figure 2 for M6-10T: A Sharing-Delinking Paradigm for Efficient Multi-Trillion Parameter Pretraining
Figure 3 for M6-10T: A Sharing-Delinking Paradigm for Efficient Multi-Trillion Parameter Pretraining
Figure 4 for M6-10T: A Sharing-Delinking Paradigm for Efficient Multi-Trillion Parameter Pretraining
Viaarxiv icon

Personalized Bundle List Recommendation

Apr 03, 2019
Jinze Bai, Chang Zhou, Junshuai Song, Xiaoru Qu, Weiting An, Zhao Li, Jun Gao

Figure 1 for Personalized Bundle List Recommendation
Figure 2 for Personalized Bundle List Recommendation
Figure 3 for Personalized Bundle List Recommendation
Figure 4 for Personalized Bundle List Recommendation
Viaarxiv icon

ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation

Nov 27, 2017
Chang Zhou, Jinze Bai, Junshuai Song, Xiaofei Liu, Zhengchao Zhao, Xiusi Chen, Jun Gao

Figure 1 for ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation
Figure 2 for ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation
Figure 3 for ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation
Figure 4 for ATRank: An Attention-Based User Behavior Modeling Framework for Recommendation
Viaarxiv icon