Alert button
Picture for Peng Wang

Peng Wang

Alert button

COCONut: Modernizing COCO Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Xueqing Deng, Qihang Yu, Peng Wang, Xiaohui Shen, Liang-Chieh Chen

Viaarxiv icon

Self-Explainable Affordance Learning with Embodied Caption

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Zhipeng Zhang, Zhimin Wei, Guolei Sun, Peng Wang, Luc Van Gool

Viaarxiv icon

Low-Rank Rescaled Vision Transformer Fine-Tuning: A Residual Design Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Wei Dong, Xing Zhang, Bihui Chen, Dawei Yan, Zhijun Lin, Qingsen Yan, Peng Wang, Yang Yang

Viaarxiv icon

BAD-Gaussians: Bundle Adjusted Deblur Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Lingzhe Zhao, Peng Wang, Peidong Liu

Figure 1 for BAD-Gaussians: Bundle Adjusted Deblur Gaussian Splatting
Figure 2 for BAD-Gaussians: Bundle Adjusted Deblur Gaussian Splatting
Figure 3 for BAD-Gaussians: Bundle Adjusted Deblur Gaussian Splatting
Figure 4 for BAD-Gaussians: Bundle Adjusted Deblur Gaussian Splatting
Viaarxiv icon

SAM-Lightening: A Lightweight Segment Anything Model with Dilated Flash Attention to Achieve 30 times Acceleration

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Yanfei Song, Bangzheng Pu, Peng Wang, Hongxu Jiang, Dong Dong, Yongxiang Cao, Yiqing Shen

Figure 1 for SAM-Lightening: A Lightweight Segment Anything Model with Dilated Flash Attention to Achieve 30 times Acceleration
Figure 2 for SAM-Lightening: A Lightweight Segment Anything Model with Dilated Flash Attention to Achieve 30 times Acceleration
Figure 3 for SAM-Lightening: A Lightweight Segment Anything Model with Dilated Flash Attention to Achieve 30 times Acceleration
Figure 4 for SAM-Lightening: A Lightweight Segment Anything Model with Dilated Flash Attention to Achieve 30 times Acceleration
Viaarxiv icon

Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Meixuan Li, Tianyu Li, Guoqing Wang, Peng Wang, Yang Yang, Heng Tao Shen

Figure 1 for Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning
Figure 2 for Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning
Figure 3 for Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning
Figure 4 for Region-aware Distribution Contrast: A Novel Approach to Multi-Task Partially Supervised Learning
Viaarxiv icon

CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Yukun Li, Guansong Pang, Wei Suo, Chenchen Jing, Yuling Xi, Lingqiao Liu, Hao Chen, Guoqiang Liang, Peng Wang

Figure 1 for CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning
Figure 2 for CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning
Figure 3 for CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning
Figure 4 for CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning
Viaarxiv icon

Dcl-Net: Dual Contrastive Learning Network for Semi-Supervised Multi-Organ Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Lu Wen, Zhenghao Feng, Yun Hou, Peng Wang, Xi Wu, Jiliu Zhou, Yan Wang

Figure 1 for Dcl-Net: Dual Contrastive Learning Network for Semi-Supervised Multi-Organ Segmentation
Figure 2 for Dcl-Net: Dual Contrastive Learning Network for Semi-Supervised Multi-Organ Segmentation
Figure 3 for Dcl-Net: Dual Contrastive Learning Network for Semi-Supervised Multi-Organ Segmentation
Figure 4 for Dcl-Net: Dual Contrastive Learning Network for Semi-Supervised Multi-Organ Segmentation
Viaarxiv icon

GraphTranslator: Aligning Graph Model to Large Language Model for Open-ended Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Mengmei Zhang, Mingwei Sun, Peng Wang, Shen Fan, Yanhu Mo, Xiaoxiao Xu, Hong Liu, Cheng Yang, Chuan Shi

Viaarxiv icon

Vision-Language Navigation with Embodied Intelligence: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Peng Gao, Peng Wang, Feng Gao, Fei Wang, Ruyue Yuan

Viaarxiv icon