Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingren Zhou

VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition


Jul 20, 2021
Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Jiawei Jiang, Bolin Ding, Yaliang Li, Jingren Zhou, Zhi Yang, Wentao Wu, Ce Zhang, Bin Cui

* 47th International Conference on Very Large Data Bases, VLDB 2021, PVLDB Volume 14, Issue 11 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Sparse Expert Models and Beyond


Jun 14, 2021
An Yang, Junyang Lin, Rui Men, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Jiamang Wang, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 16 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reliable Adversarial Distillation with Unreliable Teachers


Jun 09, 2021
Jianing Zhu, Jiangchao Yao, Bo Han, Jingfeng Zhang, Tongliang Liu, Gang Niu, Jingren Zhou, Jianliang Xu, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Low-Rank Subspaces in GANs


Jun 08, 2021
Jiapeng Zhu, Ruili Feng, Yujun Shen, Deli Zhao, Zhengjun Zha, Jingren Zhou, Qifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization


Jun 02, 2021
Zhu Zhang, Chang Zhou, Jianxin Ma, Zhijie Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Zhou Zhao

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Relation Alignment for Calibrated Cross-modal Retrieval


Jun 01, 2021
Shuhuai Ren, Junyang Lin, Guangxiang Zhao, Rui Men, An Yang, Jingren Zhou, Xu Sun, Hongxia Yang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch and Refine: Towards Faithful and Informative Table-to-Text Generation


May 31, 2021
Peng Wang, Junyang Lin, An Yang, Chang Zhou, Yichang Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 13 pages, 2 figures. Accepted in ACL2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis


May 29, 2021
Zhu Zhang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Rui Men, Zhikang Li, Ming Ding, Jie Tang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Linear-Time Self Attention with Codeword Histogram for Efficient Recommendation


May 28, 2021
Yongji Wu, Defu Lian, Neil Zhenqiang Gong, Lu Yin, Mingyang Yin, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 11 pages. Accepted by the Web Conference 2021 (WWW '21) 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Lifelong Sequential Recommendation with Incremental Multi-Interest Attention


May 28, 2021
Yongji Wu, Lu Yin, Defu Lian, Mingyang Yin, Neil Zhenqiang Gong, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning


May 17, 2021
Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuang Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofeng He, Le Song, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Conditional Transport for Representation Learning


May 08, 2021
Huangjie Zheng, Xu Chen, Jiangchao Yao, Hongxia Yang, Chunyuan Li, Ya Zhang, Hao Zhang, Ivor Tsang, Jingren Zhou, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMS


May 06, 2021
Ziniu Wu, Peilun Yang, Pei Yu, Rong Zhu, Yuxing Han, Yaliang Li, Defu Lian, Kai Zeng, Jingren Zhou

* 7 pages, 2 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Device-Cloud Collaborative Learning for Recommendation


Apr 14, 2021
Jiangchao Yao, Feng Wang, KunYang Jia, Bo Han, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Memory based Attention Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Ninghao Liu, Xiao Huang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Jiangchao Yao, Ninghao Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Inductive Granger Causal Modeling for Multivariate Time Series


Feb 10, 2021
Yunfei Chu, Xiaowei Wang, Jianxin Ma, Kunyang Jia, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation


Feb 02, 2021
Ziniu Wu, Amir Shaikhha, Rong Zhu, Kai Zeng, Yuxing Han, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

FlashP: An Analytical Pipeline for Real-time Forecasting of Time-Series Relational Data


Jan 16, 2021
Shuyuan Yan, Bolin Ding, Wei Guo, Jingren Zhou, Zhewei Wei, Xiaowei Jiang, Sheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

A Pluggable Learned Index Method via Sampling and Gap Insertion


Jan 04, 2021
Yaliang Li, Daoyuan Chen, Bolin Ding, Kai Zeng, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Scalable Structure Learning for Bayesian Networks: Algorithms and Applications


Dec 07, 2020
Rong Zhu, Andreas Pfadler, Ziniu Wu, Yuxing Han, Xiaoke Yang, Feng Ye, Zhenping Qian, Jingren Zhou, Bin Cui


  Access Paper or Ask Questions

FSPN: A New Class of Probabilistic Graphical Model


Nov 20, 2020
Ziniu Wu, Rong Zhu, Andreas Pfadler, Yuxing Han, Jiangneng Li, Zhengping Qian, Kai Zeng, Jingren Zhou

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

FLAT: Fast, Lightweight and Accurate Method for Cardinality Estimation


Nov 18, 2020
Rong Zhu, Ziniu Wu, Yuxing Han, Kai Zeng, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Bin Cui

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MicroRec: Accelerating Deep Recommendation Systems to Microseconds by Hardware and Data Structure Solutions


Oct 12, 2020
Wenqi Jiang, Zhenhao He, Shuai Zhang, Thomas B. Preußer, Kai Zeng, Liang Feng, Jiansong Zhang, Tongxuan Liu, Yong Li, Jingren Zhou, Ce Zhang, Gustavo Alonso

* Under submission 

  Access Paper or Ask Questions

Poet: Product-oriented Video Captioner for E-commerce


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 3 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Feature Generation via Learning Adjacency Tensor of Feature Graph


Jul 29, 2020
Yuexiang Xie, Zhen Wang, Yaliang Li, Bolin Ding, Nezihe Merve Gürel, Ce Zhang, Minlie Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions