Alert button
Picture for Fei Huang

Fei Huang

Alert button

Let LLMs Take on the Latest Challenges! A Chinese Dynamic Question Answering Benchmark

Feb 29, 2024
Zhikun Xu, Yinghui Li, Ruixue Ding, Xinyu Wang, Boli Chen, Yong Jiang, Xiaodong Deng, Jianxin Ma, Hai-Tao Zheng, Wenlian Lu, Pengjun Xie, Chang Zhou, Fei Huang

Viaarxiv icon

Effective Two-Stage Knowledge Transfer for Multi-Entity Cross-Domain Recommendation

Feb 29, 2024
Jianyu Guan, Zongming Yin, Tianyi Zhang, Leihui Chen, Yin Zhang, Fei Huang, Jufeng Chen, Shuguang Han

Viaarxiv icon

Training-Free Long-Context Scaling of Large Language Models

Feb 27, 2024
Chenxin An, Fei Huang, Jun Zhang, Shansan Gong, Xipeng Qiu, Chang Zhou, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

Unifying Latent and Lexicon Representations for Effective Video-Text Retrieval

Feb 26, 2024
Haowei Liu, Yaya Shi, Haiyang Xu, Chunfeng Yuan, Qinghao Ye, Chenliang Li, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Bing Li, Weiming Hu

Viaarxiv icon

Budget-Constrained Tool Learning with Planning

Feb 25, 2024
Yuanhang Zheng, Peng Li, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Yang Liu

Viaarxiv icon

AI Hospital: Interactive Evaluation and Collaboration of LLMs as Intern Doctors for Clinical Diagnosis

Feb 21, 2024
Zhihao Fan, Jialong Tang, Wei Chen, Siyuan Wang, Zhongyu Wei, Jun Xi, Fei Huang, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

PANDA: Preference Adaptation for Enhancing Domain-Specific Abilities of LLMs

Feb 20, 2024
An Liu, Zonghan Yang, Zhenhe Zhang, Qingyuan Hu, Peng Li, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Yang Liu

Viaarxiv icon

Model Composition for Multimodal Large Language Models

Feb 20, 2024
Chi Chen, Yiyang Du, Zheng Fang, Ziyue Wang, Fuwen Luo, Peng Li, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

Browse and Concentrate: Comprehending Multimodal Content via prior-LLM Context Fusion

Feb 19, 2024
Ziyue Wang, Chi Chen, Yiqi Zhu, Fuwen Luo, Peng Li, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

Meta Ranking: Less Capable Language Models are Capable for Single Response Judgement

Feb 19, 2024
Zijun Liu, Boqun Kou, Peng Li, Ming Yan, Ji Zhang, Fei Huang, Yang Liu

Viaarxiv icon