Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Molecular Geometry-aware Transformer for accurate 3D Atomic System modeling


Feb 02, 2023
Zheng Yuan, Yaoyun Zhang, Chuanqi Tan, Wei Wang, Fei Huang, Songfang Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video


Feb 01, 2023
Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Yaya Shi, Jiabo Ye, Yuanhong Xu, Chenliang Li, Bin Bi, Qi Qian, Wei Wang, Guohai Xu, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Jingren Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Large Language Models are Versatile Decomposers: Decompose Evidence and Questions for Table-based Reasoning


Jan 31, 2023
Yunhu Ye, Binyuan Hui, Min Yang, Binhua Li, Fei Huang, Yongbin Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One Model for All Domains: Collaborative Domain-Prefix Tuning for Cross-Domain NER


Jan 28, 2023
Xiang Chen, Lei Li, Shuofei Qiao, Ningyu Zhang, Chuanqi Tan, Yong Jiang, Fei Huang, Huajun Chen

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graphix-T5: Mixing Pre-Trained Transformers with Graph-Aware Layers for Text-to-SQL Parsing


Jan 18, 2023
Jinyang Li, Binyuan Hui, Reynold Cheng, Bowen Qin, Chenhao Ma, Nan Huo, Fei Huang, Wenyu Du, Luo Si, Yongbin Li

Add code

* Accepted to AAAI 2023 main conference (oral) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Multi-Modal Geographic Pre-Training Method


Jan 11, 2023
Ruixue Ding, Boli Chen, Pengjun Xie, Fei Huang, Xin Li, Qiang Zhang, Yao Xu

Add code

* 10 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Trajectory-Word Alignments for Video-Language Tasks


Jan 06, 2023
Xu Yang, Zhangzikang Li, Haiyang Xu, Hanwang Zhang, Qinghao Ye, Chenliang Li, Ming Yan, Yu Zhang, Fei Huang, Songfang Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptively Clustering Neighbor Elements for Image Captioning


Jan 05, 2023
Zihua Wang, Xu Yang, Haiyang Xu, Hanwang Zhang, Chenliang Li, Songfang Huang, Fei Huang, Yu Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HiTeA: Hierarchical Temporal-Aware Video-Language Pre-training


Dec 30, 2022
Qinghao Ye, Guohai Xu, Ming Yan, Haiyang Xu, Qi Qian, Ji Zhang, Fei Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>