Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Proton: Probing Schema Linking Information from Pre-trained Language Models for Text-to-SQL ParsingLihan Wang , Bowen Qin , Binyuan Hui , Bowen Li , Min Yang , Bailin Wang , Binhua Li , Fei Huang , Luo Si , Yongbin Li

* Accepted at KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

On the Learning of Non-Autoregressive TransformersFei Huang , Tianhua Tao , Hao Zhou , Lei Li , Minlie Huang

* accepted at ICML2022 

   Access Paper or Ask Questions

Duplex Conversation: Towards Human-like Interaction in Spoken Dialogue SystemsTing-En Lin , Yuchuan Wu , Fei Huang , Luo Si , Jian Sun , Yongbin Li

* Accepted by KDD 2022, ADS track 

   Access Paper or Ask Questions

Duplex Conversation: Towards Human-like Interaction in Spoken Dialogue SystemTing-En Lin , Yuchuan Wu , Fei Huang , Luo Si , Jian Sun , Yongbin Li

* Accepted by KDD 2022, ADS track 

   Access Paper or Ask Questions

Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt LearningXiang Chen , Lei Li , Ningyu Zhang , Xiaozhuan Liang , Shumin Deng , Chuanqi Tan , Fei Huang , Luo Si , Huajun Chen

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connectionsChenliang Li , Haiyang Xu , Junfeng Tian , Wei Wang , Ming Yan , Bin Bi , Jiabo Ye , Hehong Chen , Guohai Xu , Zheng Cao , Ji Zhang , Songfang Huang , Fei Huang , Jingren Zhou , Luo Si


   Access Paper or Ask Questions

Directed Acyclic Transformer for Non-Autoregressive Machine TranslationFei Huang , Hao Zhou , Yang Liu , Hang Li , Minlie Huang

* accepted at ICML2022 

   Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning Based Knowledge Extrapolation for Knowledge Graphs in the Federated SettingMingyang Chen , Wen Zhang , Zhen Yao , Xiangnan Chen , Mengxiao Ding , Fei Huang , Huajun Chen

* IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Good Visual Guidance Makes A Better Extractor: Hierarchical Visual Prefix for Multimodal Entity and Relation ExtractionXiang Chen , Ningyu Zhang , Lei Li , Yunzhi Yao , Shumin Deng , Chuanqi Tan , Fei Huang , Luo Si , Huajun Chen

* Accepted by NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>