Alert button
Picture for Sinan Tan

Sinan Tan

Alert button

Qwen Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 2 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 3 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Figure 4 for Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond
Viaarxiv icon

Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 2 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 3 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Figure 4 for Qwen-VL: A Frontier Large Vision-Language Model with Versatile Abilities
Viaarxiv icon

OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2022
Jinze Bai, Rui Men, Hao Yang, Xuancheng Ren, Kai Dang, Yichang Zhang, Xiaohuan Zhou, Peng Wang, Sinan Tan, An Yang, Zeyu Cui, Yu Han, Shuai Bai, Wenbin Ge, Jianxin Ma, Junyang Lin, Jingren Zhou, Chang Zhou

Figure 1 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 2 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 3 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Figure 4 for OFASys: A Multi-Modal Multi-Task Learning System for Building Generalist Models
Viaarxiv icon

Mixed Neural Voxels for Fast Multi-view Video Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2022
Feng Wang, Sinan Tan, Xinghang Li, Zeyue Tian, Huaping Liu

Figure 1 for Mixed Neural Voxels for Fast Multi-view Video Synthesis
Figure 2 for Mixed Neural Voxels for Fast Multi-view Video Synthesis
Figure 3 for Mixed Neural Voxels for Fast Multi-view Video Synthesis
Figure 4 for Mixed Neural Voxels for Fast Multi-view Video Synthesis
Viaarxiv icon

Embodied Referring Expression for Manipulation Question Answering in Interactive Environment

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2022
Qie Sima, Sinan Tan, Huaping Liu

Figure 1 for Embodied Referring Expression for Manipulation Question Answering in Interactive Environment
Figure 2 for Embodied Referring Expression for Manipulation Question Answering in Interactive Environment
Figure 3 for Embodied Referring Expression for Manipulation Question Answering in Interactive Environment
Figure 4 for Embodied Referring Expression for Manipulation Question Answering in Interactive Environment
Viaarxiv icon

An Automated Question-Answering Framework Based on Evolution Algorithm

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2022
Sinan Tan, Hui Xue, Qiyu Ren, Huaping Liu, Jing Bai

Figure 1 for An Automated Question-Answering Framework Based on Evolution Algorithm
Figure 2 for An Automated Question-Answering Framework Based on Evolution Algorithm
Figure 3 for An Automated Question-Answering Framework Based on Evolution Algorithm
Figure 4 for An Automated Question-Answering Framework Based on Evolution Algorithm
Viaarxiv icon

Self-supervised 3D Semantic Representation Learning for Vision-and-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2022
Sinan Tan, Mengmeng Ge, Di Guo, Huaping Liu, Fuchun Sun

Figure 1 for Self-supervised 3D Semantic Representation Learning for Vision-and-Language Navigation
Figure 2 for Self-supervised 3D Semantic Representation Learning for Vision-and-Language Navigation
Figure 3 for Self-supervised 3D Semantic Representation Learning for Vision-and-Language Navigation
Figure 4 for Self-supervised 3D Semantic Representation Learning for Vision-and-Language Navigation
Viaarxiv icon

Knowledge-based Embodied Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2021
Sinan Tan, Mengmeng Ge, Di Guo, Huaping Liu, Fuchun Sun

Figure 1 for Knowledge-based Embodied Question Answering
Figure 2 for Knowledge-based Embodied Question Answering
Figure 3 for Knowledge-based Embodied Question Answering
Figure 4 for Knowledge-based Embodied Question Answering
Viaarxiv icon

Towards Embodied Scene Description

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2020
Sinan Tan, Huaping Liu, Di Guo, Xinyu Zhang, Fuchun Sun

Figure 1 for Towards Embodied Scene Description
Figure 2 for Towards Embodied Scene Description
Figure 3 for Towards Embodied Scene Description
Figure 4 for Towards Embodied Scene Description
Viaarxiv icon