Alert button
Picture for Jieming Zhu

Jieming Zhu

Alert button

Multimodal Pretraining and Generation for Recommendation: A Tutorial

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2024
Jieming Zhu, Chuhan Wu, Rui Zhang, Zhenhua Dong

Viaarxiv icon

Vector Quantization for Recommender Systems: A Review and Outlook

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Qijiong Liu, Xiaoyu Dong, Jiaren Xiao, Nuo Chen, Hengchang Hu, Jieming Zhu, Chenxu Zhu, Tetsuya Sakai, Xiao-Ming Wu

Viaarxiv icon

Contrastive Quantization based Semantic Code for Generative Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2024
Mengqun Jin, Zexuan Qiu, Jieming Zhu, Zhenhua Dong, Xiu Li

Figure 1 for Contrastive Quantization based Semantic Code for Generative Recommendation
Figure 2 for Contrastive Quantization based Semantic Code for Generative Recommendation
Figure 3 for Contrastive Quantization based Semantic Code for Generative Recommendation
Figure 4 for Contrastive Quantization based Semantic Code for Generative Recommendation
Viaarxiv icon

A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model based Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2024
Zeyu Zhang, Xiaohe Bo, Chen Ma, Rui Li, Xu Chen, Quanyu Dai, Jieming Zhu, Zhenhua Dong, Ji-Rong Wen

Viaarxiv icon

Recall-Augmented Ranking: Enhancing Click-Through Rate Prediction Accuracy with Cross-Stage Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Junjie Huang, Guohao Cai, Jieming Zhu, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Yong Yu

Figure 1 for Recall-Augmented Ranking: Enhancing Click-Through Rate Prediction Accuracy with Cross-Stage Data
Figure 2 for Recall-Augmented Ranking: Enhancing Click-Through Rate Prediction Accuracy with Cross-Stage Data
Figure 3 for Recall-Augmented Ranking: Enhancing Click-Through Rate Prediction Accuracy with Cross-Stage Data
Figure 4 for Recall-Augmented Ranking: Enhancing Click-Through Rate Prediction Accuracy with Cross-Stage Data
Viaarxiv icon

PMG : Personalized Multimodal Generation with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Xiaoteng Shen, Rui Zhang, Xiaoyan Zhao, Jieming Zhu, Xi Xiao

Viaarxiv icon

RAT: Retrieval-Augmented Transformer for Click-Through Rate Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2024
Yushen Li, Jinpeng Wang, Tao Dai, Jieming Zhu, Jun Yuan, Rui Zhang, Shu-Tao Xia

Viaarxiv icon

Multimodal Pretraining, Adaptation, and Generation for Recommendation: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Qijiong Liu, Jieming Zhu, Yanting Yang, Quanyu Dai, Zhaocheng Du, Xiao-Ming Wu, Zhou Zhao, Rui Zhang, Zhenhua Dong

Viaarxiv icon

Discrete Semantic Tokenization for Deep CTR Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Qijiong Liu, Hengchang Hu, Jiahao Wu, Jieming Zhu, Min-Yen Kan, Xiao-Ming Wu

Viaarxiv icon

Benchmarking News Recommendation in the Era of Green AI

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Qijiong Liu, Jieming Zhu, Quanyu Dai, Xiao-Ming Wu

Figure 1 for Benchmarking News Recommendation in the Era of Green AI
Figure 2 for Benchmarking News Recommendation in the Era of Green AI
Figure 3 for Benchmarking News Recommendation in the Era of Green AI
Figure 4 for Benchmarking News Recommendation in the Era of Green AI
Viaarxiv icon