Alert button
Picture for Rui Li

Rui Li

Alert button

Actions Speak Louder than Words: Trillion-Parameter Sequential Transducers for Generative Recommendations

Feb 27, 2024
Jiaqi Zhai, Lucy Liao, Xing Liu, Yueming Wang, Rui Li, Xuan Cao, Leon Gao, Zhaojie Gong, Fangda Gu, Michael He, Yinghai Lu, Yu Shi

Viaarxiv icon

ShieldLM: Empowering LLMs as Aligned, Customizable and Explainable Safety Detectors

Feb 26, 2024
Zhexin Zhang, Yida Lu, Jingyuan Ma, Di Zhang, Rui Li, Pei Ke, Hao Sun, Lei Sha, Zhifang Sui, Hongning Wang, Minlie Huang

Viaarxiv icon

Pan-Mamba: Effective pan-sharpening with State Space Model

Feb 19, 2024
Xuanhua He, Ke Cao, Keyu Yan, Rui Li, Chengjun Xie, Jie Zhang, Man Zhou

Viaarxiv icon

Unveiling the Depths: A Multi-Modal Fusion Framework for Challenging Scenarios

Feb 19, 2024
Jialei Xu, Xianming Liu, Junjun Jiang, Kui Jiang, Rui Li, Kai Cheng, Xiangyang Ji

Viaarxiv icon

Similarity-based Neighbor Selection for Graph LLMs

Feb 06, 2024
Rui Li, Jiwei Li, Jiawei Han, Guoyin Wang

Viaarxiv icon

Boosting Multi-view Stereo with Late Cost Aggregation

Jan 24, 2024
Jiang Wu, Rui Li, Yu Zhu, Wenxun Zhao, Jinqiu Sun, Yanning Zhang

Viaarxiv icon

Minimally Supervised Learning using Topological Projections in Self-Organizing Maps

Jan 12, 2024
Zimeng Lyu, Alexander Ororbia, Rui Li, Travis Desell

Viaarxiv icon

Enhancing RAW-to-sRGB with Decoupled Style Structure in Fourier Domain

Jan 04, 2024
Xuanhua He, Tao Hu, Guoli Wang, Zejin Wang, Run Wang, Qian Zhang, Keyu Yan, Ziyi Chen, Rui Li, Chenjun Xie, Jie Zhang, Man Zhou

Viaarxiv icon

Frequency-Adaptive Pan-Sharpening with Mixture of Experts

Jan 04, 2024
Xuanhua He, Keyu Yan, Rui Li, Chengjun Xie, Jie Zhang, Man Zhou

Viaarxiv icon

A Systematic Review for Transformer-based Long-term Series Forecasting

Oct 31, 2023
Liyilei Su, Xumin Zuo, Rui Li, Xin Wang, Heng Zhao, Bingding Huang

Figure 1 for A Systematic Review for Transformer-based Long-term Series Forecasting
Figure 2 for A Systematic Review for Transformer-based Long-term Series Forecasting
Figure 3 for A Systematic Review for Transformer-based Long-term Series Forecasting
Figure 4 for A Systematic Review for Transformer-based Long-term Series Forecasting
Viaarxiv icon