Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Explanation-based Counterfactual Retraining(XCR): A Calibration Method for Black-box ModelsLiu Zhendong , Wenyu Jiang , Yi Zhang , Chongjun Wang

* Submitted for ECML-PKDD 2022 but not accepted 

   Access Paper or Ask Questions

No Attention is Needed: Grouped Spatial-temporal Shift for Simple and Efficient Video RestorersDasong Li , Xiaoyu Shi , Yi Zhang , Xiaogang Wang , Hongwei Qin , Hongsheng Li

* Project Page: https://dasongli1.github.io/publication/grouped-shift-net/ 

   Access Paper or Ask Questions

Vicinity Vision TransformerWeixuan Sun , Zhen Qin , Hui Deng , Jianyuan Wang , Yi Zhang , Kaihao Zhang , Nick Barnes , Stan Birchfield , Lingpeng Kong , Yiran Zhong


   Access Paper or Ask Questions

Hands-on Wireless Sensing with Wi-Fi: A TutorialZheng Yang , Yi Zhang , Guoxuan Chi , Guidong Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Unveiling Transformers with LEGO: a synthetic reasoning taskYi Zhang , Arturs Backurs , Sébastien Bubeck , Ronen Eldan , Suriya Gunasekar , Tal Wagner


   Access Paper or Ask Questions

Hypernetwork-based Personalized Federated Learning for Multi-Institutional CT ImagingZiyuan Yang , Wenjun Xia , Zexin Lu , Yingyu Chen , Xiaoxiao Li , Yi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Aerial Vision-and-Dialog NavigationYue Fan , Winson Chen , Tongzhou Jiang , Chun Zhou , Yi Zhang , Xin Eric Wang


   Access Paper or Ask Questions

A microstructure estimation Transformer inspired by sparse representation for diffusion MRITianshu Zheng , Cong Sun , Weihao Zheng , Wen Shi , Haotian Li , Yi Sun , Yi Zhang , Guangbin Wang , Chuyang Ye , Dan Wu


   Access Paper or Ask Questions

AFFIRM: Affinity Fusion-based Framework for Iteratively Random Motion correction of multi-slice fetal brain MRIWen Shi , Haoan Xu , Cong Sun , Jiwei Sun , Yamin Li , Xinyi Xu , Tianshu Zheng , Yi Zhang , Guangbin Wang , Dan Wu


   Access Paper or Ask Questions

Clinical Prompt Learning with Frozen Language ModelsNiall Taylor , Yi Zhang , Dan Joyce , Alejo Nevado-Holgado , Andrey Kormilitzin

* 18 pages, 6 figures, 6 tables 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>