Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yiwen Zhang

Investigating Transfer Learning in Multilingual Pre-trained Language Models through Chinese Natural Language Inference


Jun 07, 2021
Hai Hu, He Zhou, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, Yina Ma, Yanting Li, Yixin Nie, Kyle Richardson

* accepted to ACL Findings 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MUSE: Multi-faceted Attention for Signed Network Embedding


Apr 29, 2021
Dengcheng Yan, Youwen Zhang, Wei Li, Yiwen Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Hypernetwork Dismantling via Deep Reinforcement Learning


Apr 29, 2021
Dengcheng Yan, Wenxin Xie, Yiwen Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Information Network-based Interest Composition with Graph Neural Network for Recommendation


Mar 11, 2021
Dengcheng Yan, Wenxin Xie, Yiwen Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Causal Learner: A Toolbox for Causal Structure and Markov Blanket Learning


Mar 11, 2021
Zhaolong Ling, Kui Yu, Yiwen Zhang, Lin Liu, Jiuyong Li


  Access Paper or Ask Questions

Session-Based Software Recommendation with Social and Dependency Graph


Mar 10, 2021
Dengcheng Yan, Tianyi Tang, Yiwen Zhang


  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Path of Vowel Raising in Chengdu Dialect of Mandarin


Mar 11, 2018
Hai Hu, Yiwen Zhang

* to appear in the Proceedings of 29th North America Conference on Chinese Linguistics 

  Access Paper or Ask Questions